ของ :นายชาคริต   ชิวชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ
ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  download    pdf     word