ของ :


นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download เนื้อหา  pdf