ของ :นางสาวธนิดา บุญมี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านน้ำพร้าสามัคคี
อำเภอท่าปลา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2


   

  download เนื้อหา  .pdf   .docx