ของ :


นายโสภณ สีหะอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


  download เนื้อหา  pdf