ของ :นางลาวัลย์ ชื่นบาน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
อ.เมืองอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  download เนื้อหา  pdf   word