..การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
      

 
 

    เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 
 

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 
     
     
     
     
     
     
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566