ปีงบประมาณ 2559

  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  ปีงบประมาณ 2560

  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  ปีงบประมาณ 2561

  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1