...สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...*** ปีงบประมาณ 2566*** ปีงบประมาณ 2565

 

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
    ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)


 


 


 

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
    ปีงบประมาณ 2565 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)


 


 


 

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
    ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)


 


 


 

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
   ปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)