6. การมีส่วนร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1