สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 / 2565