สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 / 2565