การเบิกจ่ายค่าตอนแทนพนักราชการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว