....การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy...

 

     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   
 
 
 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 
     
 
 
การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy