< ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ >

 

   นโยบาย No gift Policy