การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์ 2561" 
ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัด ระหว่าง 16-19 พฤศจิกายน 2561 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เชิญชมและเชียร์ให้กำลังใจเด็กอุตรดิตถ์บ้านของเรา 
การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด : อุตรดิตถ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด 
มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 7 ประเภท คือ
ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซบัคตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย ....จำนวน 3 รุ่นการแข่งขัน 
ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี 
จากนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันจาก
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งทีมงานดำเนินการจัดการแข่งขันให้ทุกประเภทกีฬา และ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และโรงเรียนในสังกัด สพม.39 (อุตรดิตถ์) ให้ใช้สนามกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 
พร้อมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์
สนับสนุนการจัดการแข่งขันและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทกีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1 
และเขต 2 โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 39 (อุตรดิตถ์-พิษณุโลก) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และในวันนี้  16 พฤศจิกายน 2561 
เริ่มการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตซอล และ เซปักตะกร้อ แต่ละประเภทกีฬามีโรงเรียนส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
จำนวนมาก บรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยเสียงเชียร์จากนักเรียน เยาวชนรวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
ที่ให้ความสนใจเข้าชมและเชียร์ในแต่ละประเภทกีฬาจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
ซึ่งจะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศใน 7 ชนิดกีฬา 3 รุ่น 
เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ แข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป


1utdSport (000) 1utdSport (00) 1utdSport (1) 1utdSport (2) 1utdSport (3) 1utdSport (4) 1utdSport (5) 1utdSport (6) 1utdSport (7) 1utdSport (8) 1utdSport (9) 1utdSport (10) 1utdSport (11) 1utdSport (12) 1utdSport (13) 1utdSport (14) 1utdSport (15) 1utdSport (16) 1utdSport (17) 1utdSport (18) 1utdSport (19) 1utdSport (20) 1utdSport (21) 1utdSport (22) 1utdSport (23) 1utdSport (25) 1utdSport (26) 1utdSport (27) 1utdSport (28) 1utdSport (29) 1utdSport (30) 1utdSport (32) 1utdSport (33) 1utdSport (34) 1utdSport (35) 1utdSport (36) 1utdSport (37) 1utdSport (38) 1utdSport (39) 1utdSport (40) 1utdSport (41) 1utdSport (42) 1utdSport (43) 1utdSport (44) 1utdSport (45) 1utdSport (46) 1utdSport (47) 1utdSport (48) 1utdSport (49) 1utdSport (50) 1utdSport (51) 1utdSport (52) 1utdSport (53) 1utdSport (54) 1utdSport (55) 1utdSport (56) 1utdSport (57) 1utdSport (58) 1utdSport (59) 1utdSport (60) 1utdSport (61) 1utdSport (62) 1utdSport (63) 1utdSport (64) 1utdSport (65) 1utdSport (66) 1utdSport (67) 1utdSport (68) 1utdSport (69) 1utdSport (70) 1utdSport (71) 1utdSport (72) 1utdSport (73) 1utdSport (74) 1utdSport (75) 1utdSport (76) 1utdSport (77) 1utdSport (78) 1utdSport (79) 1utdSport (80) 1utdSport (81) 1utdSport (82) 1utdSport (83) 1utdSport (84) 1utdSport (85) 1utdSport (86) 1utdSport (87) 1utdSport (88) 1utdSport (89) 1utdSport (90) 1utdSport (91) 1utdSport (92) 1utdSport (93) 1utdSport (94) 1utdSport (95) 1utdSport (96) 1utdSport (97) 1utdSport (98) 1utdSport (99) 1utdSport (100) 1utdSport (101) 1utdSport (102) 1utdSport (103) 1utdSport (104) 1utdSport (105) 1utdSport (106) 1utdSport (107) 1utdSport (108) 1utdSport (109) 1utdSport (110) 1utdSport (111) 1utdSport (112) 1utdSport (113) 1utdSport (114) 1utdSport (115) 1utdSport (116) 1utdSport (117) 1utdSport (118) 1utdSport (119) 1utdSport (120) 1utdSport (121) 1utdSport (122) 1utdSport (123) 1utdSport (124) 1utdSport (125) 1utdSport (126) 1utdSport (127) 1utdSport (128) 1utdSport (129) 1utdSport (130) 1utdSport (131) 1utdSport (132) jquery lightbox videoby VisualLightBox.com v6.1

VISIT : hit counter