สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

โดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ท่านรองฯ เชษฐ์ ไทยปิยะ ท่านรองฯ นิรัติ โปร่งแสง และท่านรองฯ ไพบิน เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และ นักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


u1school (1) u1school (10) u1school (100) u1school (101) u1school (102) u1school (103) u1school (104) u1school (105) u1school (106) u1school (107) u1school (108) u1school (109) u1school (11) u1school (110) u1school (111) u1school (112) u1school (113) u1school (114) u1school (115) u1school (116) u1school (117) u1school (118) u1school (119) u1school (12) u1school (120) u1school (121) u1school (122) u1school (123) u1school (124) u1school (125) u1school (126) u1school (127) u1school (128) u1school (129) u1school (13) u1school (130) u1school (131) u1school (132) u1school (133) u1school (134) u1school (135) u1school (136) u1school (137) u1school (138) u1school (139) u1school (14) u1school (140) u1school (141) u1school (142) u1school (143) u1school (144) u1school (145) u1school (146) u1school (147) u1school (148) u1school (149) u1school (15) u1school (150) u1school (151) u1school (152) u1school (153) u1school (154) u1school (155) u1school (156) u1school (157) u1school (158) u1school (159) u1school (16) u1school (160) u1school (161) u1school (162) u1school (163) u1school (164) u1school (165) u1school (166) u1school (167) u1school (168) u1school (169) u1school (17) u1school (170) u1school (171) u1school (172) u1school (173) u1school (174) u1school (175) u1school (176) u1school (177) u1school (178) u1school (179) u1school (18) u1school (180) u1school (181) u1school (182) u1school (183) u1school (184) u1school (185) u1school (186) u1school (187) u1school (188) u1school (189) u1school (19) u1school (190) u1school (191) u1school (192) u1school (193) u1school (194) u1school (195) u1school (196) u1school (197) u1school (198) u1school (199) u1school (2) u1school (20) u1school (200) u1school (201) u1school (202) u1school (203) u1school (204) u1school (205) u1school (206) u1school (207) u1school (208) u1school (209) u1school (21) u1school (210) u1school (211) u1school (212) u1school (213) u1school (214) u1school (215) u1school (216) u1school (217) u1school (218) u1school (219) u1school (22) u1school (220) u1school (221) u1school (222) u1school (223) u1school (224) u1school (225) u1school (226) u1school (227) u1school (228) u1school (229) u1school (23) u1school (230) u1school (231) u1school (232) u1school (233) u1school (234) u1school (235) u1school (236) u1school (237) u1school (238) u1school (239) u1school (24) u1school (240) u1school (241) u1school (242) u1school (243) u1school (244) u1school (245) u1school (246) u1school (247) u1school (248) u1school (249) u1school (25) u1school (250) u1school (251) u1school (252) u1school (253) u1school (254) u1school (255) u1school (256) u1school (257) u1school (258) u1school (259) u1school (26) u1school (260) u1school (261) u1school (262) u1school (263) u1school (264) u1school (265) u1school (266) u1school (267) u1school (268) u1school (269) u1school (27) u1school (270) u1school (271) u1school (272) u1school (273) u1school (274) u1school (275) u1school (276) u1school (277) u1school (278) u1school (279) u1school (28) u1school (280) u1school (281) u1school (282) u1school (283) u1school (284) u1school (285) u1school (286) u1school (287) u1school (288) u1school (289) u1school (29) u1school (290) u1school (291) u1school (3) u1school (30) u1school (31) u1school (32) u1school (33) u1school (34) u1school (35) u1school (36) u1school (37) u1school (38) u1school (39) u1school (4) u1school (40) u1school (41) u1school (42) u1school (43) u1school (44) u1school (45) u1school (46) u1school (47) u1school (48) u1school (49) u1school (5) u1school (50) u1school (51) u1school (52) u1school (53) u1school (54) u1school (55) u1school (56) u1school (57) u1school (58) u1school (59) u1school (6) u1school (60) u1school (61) u1school (62) u1school (63) u1school (64) u1school (65) u1school (66) u1school (67) u1school (68) u1school (69) u1school (7) u1school (70) u1school (71) u1school (72) u1school (73) u1school (74) u1school (75) u1school (76) u1school (77) u1school (78) u1school (79) u1school (8) u1school (80) u1school (81) u1school (82) u1school (83) u1school (84) u1school (85) u1school (86) u1school (87) u1school (88) u1school (89) u1school (9) u1school (90) u1school (91) u1school (92) u1school (93) u1school (94) u1school (95) u1school (96) u1school (97) u1school (98) u1school (99) jquery lightbox videoby VisualLightBox.com v6.1