"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
โดยมี ผู้บริหารสถาศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ,เขต 2
และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เพื่อให้ข้าราชการสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
เป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย สืบไป
(ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : สายันต์ นุชศรี ภาพ/ข่าว...)

1 11 11utdone (1) 11utdone (10) 11utdone (11) 11utdone (12) 11utdone (13) 11utdone (14) 11utdone (15) 11utdone (16) 11utdone (17) 11utdone (18) 11utdone (19) 11utdone (2) 11utdone (20) 11utdone (21) 11utdone (22) 11utdone (23) 11utdone (24) 11utdone (25) 11utdone (26) 11utdone (27) 11utdone (28) 11utdone (29) 11utdone (3) 11utdone (30) 11utdone (31) 11utdone (32) 11utdone (33) 11utdone (34) 11utdone (35) 11utdone (36) 11utdone (37) 11utdone (38) 11utdone (39) 11utdone (4) 11utdone (40) 11utdone (41) 11utdone (42) 11utdone (43) 11utdone (44) 11utdone (45) 11utdone (46) 11utdone (47) 11utdone (48) 11utdone (49) 11utdone (5) 11utdone (50) 11utdone (51) 11utdone (6) 11utdone (7) 11utdone (8) 11utdone (9) 15 3 4 5 6 7utd1 8utd1 9utd1 lightbox gallery cssby VisualLightBox.com v6.1