7 มิถุนายน 2561 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะร่วมกิจกรรม“Kickoff”
ต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มี นายสง่า มีอินทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
นำครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา จำนวน 300 คน
โดย นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม ต่อจากนั้น
พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบแนวคิดและบรรยายพิเศษ “ต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา”
จากนั้นวิทยากรตำรวจ จากมวลชนสัมพันธ์ สภอ.เมืองอุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา แก่ครูและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และ พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนกล่าวปฏิญานต่อต้าน
และไม่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ร่วมมือกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรม“Kickoff” ต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศ และระยะที่ 3
จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 77 นาย
เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการในกรอบความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ในการดำเนินการต่อต้านการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


kickoff1 (1) kickoff1 (10) kickoff1 (11) kickoff1 (12) kickoff1 (13) kickoff1 (14) kickoff1 (15) kickoff1 (16) kickoff1 (17) kickoff1 (18) kickoff1 (19) kickoff1 (2) kickoff1 (20) kickoff1 (21) kickoff1 (22) kickoff1 (23) kickoff1 (24) kickoff1 (25) kickoff1 (26) kickoff1 (27) kickoff1 (28) kickoff1 (29) kickoff1 (3) kickoff1 (30) kickoff1 (31) kickoff1 (32) kickoff1 (33) kickoff1 (34) kickoff1 (35) kickoff1 (36) kickoff1 (37) kickoff1 (4) kickoff1 (5) kickoff1 (6) kickoff1 (7) kickoff1 (8) kickoff1 (9) image gallery lightbox2by VisualLightBox.com v6.1