เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา


วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
นำโดย นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และบุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมลคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
โดยเมื่อเวลา 06:30 เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
และในเวลา 08.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมลคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ  ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์


(ภาพ/ข่าว โดย นายอัครเดช แก้วบุญมา, นายสายันต์ นุชศรี ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

king10 (1) king10 (2) king10 (4) king10 (3) king10 (9) king10 (10) king10 (11) king10 (12) king10 (13) king10 (14) king10 (6) king10 (16) king10 (8) king10 (17) king10 (15) king10 (18) king10 (19) king10 (20) king10 (21) king10 (22) king10 (23) king10 (24) king10 (25) king10 (26) king10 (27) king10 (28) king10 (29) king10 (30) king10 (31) king10 (32) king10 (33) king10 (34) king10 (35) king10 (36) king10 (37) king10 (38) king10 (39) king10 (40) king10 (41) king10 (42) king10 (43) king10 (44) king10 (45) king10 (46) king10 (47) king10 (48) king10 (7) king10 (49) king10 (5) king10 (50) king10 (51) king10 (52) king10 (53) king10 (54) king10 (55) king10 (76) king10 (56) king10 (57) king10 (58) king10 (59) king10 (60) king10 (67) king10 (68) king10 (69) king10 (70) king10 (71) king10 (72) king10 (73) king10 (74) king10 (75) king10 (77) king10 (61) king10 (63) king10 (62) king10 (65) king10 (64) king10 (66) jquery lightbox videoby VisualLightBox.com v6.1