สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
..................................
ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเภาคเรียน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนในสังกัด ๑๓๕ โรงเรียน
นำโดยนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลกรทางการศึกษา
ทั้งนี้ทุกโรงเรียนนำโดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน สำหรับการจัดการเรียนการสอน ที่จะเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓


(ขอขอบคุณ "ภาพถ่าย" จากบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ คณะครู ธุรการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน)

school (1) school (10) school (100) school (101) school (102) school (103) school (104) school (105) school (106) school (107) school (108) school (109) school (11) school (110) school (111) school (112) school (113) school (114) school (115) school (116) school (117) school (118) school (119) school (12) school (120) school (121) school (122) school (123) school (124) school (125) school (126) school (127) school (128) school (129) school (13) school (130) school (131) school (132) school (133) school (134) school (135) school (136) school (137) school (138) school (139) school (14) school (140) school (141) school (142) school (143) school (144) school (145) school (146) school (147) school (148) school (149) school (15) school (150) school (151) school (152) school (153) school (154) school (155) school (156) school (157) school (158) school (159) school (16) school (160) school (161) school (162) school (163) school (164) school (165) school (166) school (167) school (168) school (169) school (17) school (170) school (171) school (172) school (173) school (174) school (175) school (176) school (177) school (178) school (179) school (18) school (180) school (181) school (182) school (183) school (184) school (185) school (186) school (187) school (188) school (189) school (19) school (190) school (191) school (192) school (193) school (194) school (195) school (196) school (197) school (198) school (199) school (2) school (20) school (200) school (201) school (202) school (203) school (204) school (205) school (206) school (207) school (208) school (209) school (21) school (210) school (211) school (212) school (213) school (214) school (215) school (216) school (217) school (218) school (219) school (22) school (220) school (221) school (222) school (223) school (224) school (225) school (226) school (227) school (228) school (229) school (23) school (230) school (231) school (232) school (233) school (234) school (235) school (236) school (237) school (238) school (239) school (24) school (240) school (241) school (242) school (243) school (244) school (245) school (246) school (247) school (248) school (249) school (25) school (250) school (251) school (252) school (253) school (254) school (255) school (256) school (257) school (258) school (259) school (26) school (260) school (261) school (262) school (263) school (264) school (265) school (266) school (267) school (268) school (269) school (27) school (270) school (271) school (272) school (273) school (274) school (275) school (276) school (277) school (278) school (279) school (28) school (280) school (281) school (282) school (283) school (284) school (285) school (286) school (287) school (288) school (289) school (29) school (290) school (291) school (292) school (293) school (294) school (295) school (296) school (297) school (298) school (299) school (3) school (30) school (300) school (301) school (302) school (303) school (304) school (305) school (306) school (307) school (308) school (309) school (31) school (310) school (311) school (312) school (313) school (314) school (315) school (316) school (317) school (318) school (319) school (32) school (320) school (321) school (322) school (323) school (324) school (325) school (326) school (327) school (328) school (329) school (33) school (330) school (331) school (332) school (333) school (334) school (335) school (336) school (337) school (338) school (339) school (34) school (340) school (341) school (342) school (343) school (344) school (345) school (346) school (347) school (348) school (349) school (35) school (350) school (351) school (352) school (353) school (354) school (355) school (356) school (357) school (358) school (359) school (36) school (360) school (361) school (362) school (363) school (364) school (365) school (366) school (367) school (368) school (369) school (37) school (370) school (371) school (372) school (373) school (374) school (375) school (376) school (377) school (378) school (379) school (38) school (380) school (381) school (382) school (383) school (384) school (385) school (386) school (387) school (388) school (389) school (39) school (390) school (391) school (392) school (393) school (394) school (395) school (396) school (397) school (398) school (399) school (4) school (40) school (400) school (401) school (402) school (403) school (404) school (405) school (406) school (407) school (408) school (409) school (41) school (410) school (411) school (412) school (413) school (414) school (415) school (416) school (417) school (418) school (419) school (42) school (420) school (421) school (422) school (423) school (424) school (425) school (426) school (427) school (428) school (429) school (43) school (430) school (431) school (432) school (433) school (434) school (435) school (436) school (437) school (438) school (439) school (44) school (440) school (441) school (442) school (443) school (444) school (445) school (446) school (447) school (448) school (449) school (45) school (450) school (451) school (452) school (453) school (454) school (455) school (456) school (457) school (458) school (459) school (46) school (460) school (461) school (462) school (463) school (464) school (465) school (466) school (467) school (468) school (469) school (47) school (470) school (471) school (472) school (473) school (474) school (475) school (476) school (477) school (478) school (479) school (48) school (480) school (481) school (482) school (483) school (484) school (485) school (486) school (487) school (488) school (489) school (49) school (490) school (491) school (492) school (493) school (494) school (495) school (496) school (497) school (498) school (499) school (5) school (50) school (500) school (501) school (502) school (503) school (504) school (505) school (506) school (507) school (508) school (509) school (51) school (510) school (511) school (512) school (513) school (514) school (515) school (516) school (517) school (518) school (519) school (52) school (520) school (521) school (522) school (523) school (524) school (525) school (526) school (527) school (528) school (529) school (53) school (530) school (531) school (532) school (533) school (534) school (535) school (536) school (537) school (538) school (539) school (54) school (540) school (541) school (542) school (543) school (544) school (545) school (546) school (55) school (56) school (57) school (58) school (59) school (6) school (60) school (61) school (62) school (63) school (64) school (65) school (66) school (67) school (68) school (69) school (7) school (70) school (71) school (72) school (73) school (74) school (75) school (76) school (77) school (78) school (79) school (8) school (80) school (81) school (82) school (83) school (84) school (85) school (86) school (87) school (88) school (89) school (9) school (90) school (91) school (92) school (93) school (94) school (95) school (96) school (97) school (98) school (99) rsgallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1