5.งานให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ