ด้านงบประมาณ

  โปรแกรมการรับจ่ายเงินเดือน (e-Money)
  ระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย
  ระบบนำฝากเงินประกันสัญญา
  รายละเอียดข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา จำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท (B-Obec)
  รายละเอียดข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษารายโรง (B-Obec)
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมการรับจ่ายเงินเดือน (e-Money)