วันที่  27  กุมภาพันธ์  2558   ด่วน !
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการกรอกข้อมูลสภาพการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ที่ http://202.29.172.140/obecdata/ ภายใน 5 มีนาคม 2558 (หนังสือราชการ)


วันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
(เพิ่มเติม)


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศผลการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา..
...เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1209 ลว 25 ก.พ. 2558)
...เรียนผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1212 ลว 25 ก.พ. 2558)
...เรียนผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1210 ลว 25 ก.พ. 2558)


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือก ไปทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ ในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  24  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งที่ต้องการให้ผู้รับจ้างมี
ผลงานก่อสร้าง หรือ ไม่ต้องการให้ผู้รับจ้างมีผลงานก่อสร้าง โปรดคลิกอ่านรายละเอียดด่วน !


วันที่  24  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  24  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education
>รุ่น 1 : 25-27 มี.ค. 2558 >รุ่น 2 : 30,31 มี.ค.-1 เม.ย.2558 > รุ่น 3 : 7-9 เม.ย. 2558
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ร.ร.ละ 1 คน พร้อมโน้ตบุ๊คและปลั๊กไฟ)


วันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
>..เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1019 ลว 20 ก.พ. 2558)
>..เรียนผอ.สพป./ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1020 ลว 20 ก.พ. 2558)
>..เรียนผอ.สพป./ผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1022 ลว 20 ก.พ. 2558)


วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "การสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำ สพท.(สอบสัมภาษณ์ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด..
.........1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพานิชย์ เพื่อใช้ในการคำนวณราคากลาง

.........2. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลด > บัญชีค่าแรงงาน ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (pdf)
.........3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ้าง วิธีสอบราคา โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลด  > แบบฟอร์ม (doc)  (ปรับใหม่)
.........4. โรงเรียนที่จะประกาศสอบราคารายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ วงเงินเกิน
1,000,000 บาท กรุณาตรวจสอบที่หน้าประกาศสอบราคา..และในการบันทึกข้อมูลในระบบ
e-GP ที่ร่างเอกสารสอบราคาให้เลือกต้องการผู้เสนอราคาเป็น นิติบุคคล (อ่านรายละเอียดคลิก)


วันที่  19  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา
2557 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
.........สรุปผลการแข่งขันแยกราย สพป.


วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ "สถานที่สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
" ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558


วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครุผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ...." รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัด
อุตรดิตถ์ประจำปี 2558
" .....


วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบกรอกรายชื่อนักเรียน "LAS"ตามระดับชั้น บันทึกข้อมูล
ส่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (Excel) (ศน.วณกร)

ที่ email : wanakorn91@gmail.com


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3
> 12 ก.พ. 2558 ภาคเช้า อ.เมือง อ.ทองแสนขัน / ภาคบ่าย อ.พิชัย ตรอน ลับแล
> 13 ก.พ. 2558 ภาคเช้า อ.เมือง อ.ทองแสนขัน / ภาคบ่าย อ.พิชัย ตรอน ลับแล


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โครงการ
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ" ขอให้แก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางวรรคแรก รายละเอียดดังแนบนี้


วันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่
15 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน ผูู้้เข้ารับการอบรมให้นำไปในวันอบรมด้วย....
...1 คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสาระการเรียนรู้อย่างน้อย  1  สาระ

...2.HDD External ที่สำเนาสื่อจาก มรภ.ราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่  9  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครคัดเลือก
บุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำแหนงครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การสรรหาผู้รับจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา"


วันที่  2  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ใน วันจันทร์ที่ 9 ก.พ. 2558 เวลา 08.45 น. ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  21  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (รายละเอียด)
..รับสมัครวันที่  26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
..ประกาศรายชื่อภายใน 6 ก.พ. 2558 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 / www.utdone.net
..ประกาศผลการคัดเลือกภายใน 28 ก.พ. 2558 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 / www.utdone.net


วันที่  30  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...งานพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ซักซ้อมความเข้าใจการจัดจ้างรายการก่อสร้างฯ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 >หนังสือราชการ  >ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง


วันที่  30  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุปการเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 29 มกราคม 2558


วันที่  30  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน
> รายละเอียดงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 / 2557 (30%) และภาคเรียนที่ 1 / 2558 (70%)


วันที่  28  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญรับชมการเสวนา "การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 29 มกราคม 2558 ถ่ายทอดสด
จากห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ช่องทางรับชม..> ช่องทางที่ 1 > ช่องทางที่ 2 > ช่องทางที่ 3 ....ตารางกำหนดเสวนา


วันที่  22  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) สพป.อุตรดิตภ์ เขต 1 หน้า 94-97

.........บัญชีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มี 4 โรงเรียน)


วันที่  20  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.
บำเหน็จข้าราชการ พ.ศ.2494 (กรุณาแนบแบบยืนยันเข้ารับฟังการบรรยาย โดยด่วน.ที่อีเมล์
  utt@cgd.go.th ภายใน 20 ม.ค. 2558 ) รับฟังวันที่ 9-10 ก.พ. 2558 ณ ห้องสีหราชบอลรูม
โรงแรมสีหราช มีข้อสงสัยติดต่อ 0-5541-1223 โทรสาร 0-5541-2573..(รายละเอียด)


วันที่  19  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ(O-NET) ป.6 ...(O-NET) ม.3


วันที่  15  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดกิจกรรมกีฬาวันครูประจำปี 2558...16 มกราคม 2558...


วันที่  13  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารร.ร.และคณะครูเครือข่ายกลุ่มร.ร.ป่าเซ่า-หาดกรวด ประชุม 14 ม.ค.2558


วันที่  12  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1.บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลคุรุสภา "งานวันคร"ู ประจำปี 2558 (xls)
.........2.บัญชีรายชื่อผู้รับรางวัล ผู้ร่วมงาน (หนึ่งแสนครูดี) ปี 2558 (xls)


วันที่  12  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เรียน..ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย
เรื่อง...ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครู 16 ม.ค. ประจำปี 2558 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย


วันที่  12  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญรับชมรายการออกอากาศสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET ทาง
สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 14
(แก้ไขใหม่)


วันที่  9  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด "แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"


วันที่  9  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ..ส่งแบบรายงานการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย ด่วน ! ภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ที่กลุ่มบริหารงานบุคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  7  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียน 23 โรงเรียนตามบัญชีรายละเอียดฯ ให้ไปรับรูปแบบรายการและราคากลาง
ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2558 ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วันที่  6  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...กำหนดการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558


วันที่  5  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่  30  ธันวาคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด สูตรการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างการกรอก
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ระดับบุคคล) Pre-NT ชั้น ป.3


วันที่  29  ธันวาคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต ป.1 ปี 2555 ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ขอความร่วมมือ กรอกแบบสำรวจสถานะการซ่อมแท็บเล็ต (ScoPad) สำหรับโรงเรียนที่เคย
ส่งซ่อมกับ บริษัทแอดไวซ์ เท่านั้น ขอให้กรอกข้อมูลได้ที่ http://tabletsurvey.mict.go.th
ภายใน 30 ธ.ค. 2557 หนังสือราชการ สพป.อต.04180/ว 05175 ลว 6 ตุลาคม 2557
...หนังสือราชการ/หนังสือ สพฐ./แบบยืนยัน


วันที่  25  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แก้ไขข้อสอบความสามารถด้านเหตุุผล และชี้แจงการกรอกข้อมููล (ศน.สุนันทา)


วันที่  23  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
เรื่อง....การสรรหาผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
(ส.ส.อ.) ยื่นใบสมัคร 6-31 ม.ค. 2558 มีข้อซักถาม โทร 0-5544-4219


วันที่  19  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงอธิบาย/อภิปราย สมาชิก กบข.


วันที่  19  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 (download)


วันที่  18  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 223


วันที่  17  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย
เรื่อง......ขอเชิญประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนและครูกีฬาของกลุ่ม ในเขต อ.พิชัย ประชุม
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิชัย


วันที่  16  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (30 %) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 100


วันที่  16  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย


วันที่  14  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
..หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2557 (One School One Innovation :
OCOI) จาก คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา
..


วันที่  12  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558 (ห้องลางสาด 15 ธ.ค.2557)


วันที่  12  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
เข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย "สัมภาษณ์วันที่ 15 ธ.ค.2557 เวลา 08.15-12.00 น."


วันที่  12  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย) รายการจ้างเหมาบริการ
(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อ 33 ร.ร. ดำเนินการจัดทำประมาณราคา
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร


วันที่  11  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ้าง วิธีสอบราคา..


วันที่  9  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน 40 โรงเรียน ให้ไปรับเอกสารจดหมายบันทึกเกี่ยวกับโครงการ
สนามฟุตซอล ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 9
รับที่ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ...


วันที่  9  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม.39
เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการสอนเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ..ขอเชิญร.ร.ขยายโอกาสฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่ง
ตัวแทนครูในระดับ ม.1-3 จำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค.2557


วันที่  3  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน..ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สพป.) / ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรียน..ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สพม.) / ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
.........แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ตามประกาศเพิ่มเติม)


วันที่  2  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพิชัย
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขต อำเภอพิชัย ประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนดาราพิทยาคม อำเภอพิชัย


วันที่  1  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..เรียน ผู้อำนวยการร.ร. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราจ้าง ลูกจ้างฯลฯ
"ขอความมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะฯ" โดยส่งแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ
ไปที่ policyobec@gmail.com
1. ดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้มีส่วนฯ (doc)
2. ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำนโยบาย สพฐ.ปี งปม.2559 (doc)


วันที่  28  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2557
ระดับโซนภูมิภาค


วันที่  27  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งทุกโรงเรียน ส่งผู้แทนโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังโครงการสัมมนาประชา
สัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.วันที่ 3 ธ.ค.2557 ห้องเหล็กน้ำพี้ เวลา 13.30 - 16.00


วันที่  26  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือก
เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ  ปี 2554"   เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย > ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัววันที่ 27 พ.ย.2557


วันที่  26  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  25  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น.


วันที่  24  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย" สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ย. 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  20  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...กำหนดวันสอบธุรการโรงเรียน 22 พ.ย.2557 ณ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


วันที่  14  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... งานวิเคราะห์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งการเสนอของบประมาณ ปี 2558 (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฯ) หนังสือ/แบบคำขอ


วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ "Pre O-NET" เพื่อเตรียมสอบ Pre O-NET
นักเรียน ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด.....ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ)


วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2014) ภาคเรียนที่ 2 /2557
(10 พ.ย. 2557) ช่วงวันที่ 11-15 พ.ย. 2557 (ปิดระบบ 24.00 น.คืน 15 พ.ย.2557


วันที่  12  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2014) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
(10 พ.ย. 2557) http://portal.bopp-obec.info/obec57  หนังสือราชการ


วันที่  11  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ดังรายชื่อ 44 โรงเรียน (โครงการขยายผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม) ให้เตรียมรับการตรวจสอบจาก สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 9 จ.ลำปาง
ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.2557 (ตารางกำหนดการรายโรง)


วันที่  9  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน สพฐ.โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งปม.2558 ภาคเรียนที่ 2/2557
เข้าธนาคารให้โรงเรียน (70%) (หนังสือ สพฐ., รายละเอียดจำนวนเงิน)


วันที่  7  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่ม ร.ร.ป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง...ขอเฃิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า– หาดกรวด ประชุมจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557


วันที่  6  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษา
เยาวชนของชาติ จัดมอบจังหวัดละ 10 ทุนๆละ 3,000 บาท โรงเรียนมีความประสงค์ส่งใบสมัคร
โดยจัดทำรูปเล่มส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 7 พ.ย. 2557 (ศธ04180/5197 ลว 7ตค2557)


วันที่  31  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง....ขอเชิญผู้บริหารในเขตอ.พิชัย ประชุมวันที่  4  พ.ย. 2557 ณ โรงเรียนบ้านในเมือง


วันที่  30  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คู่มือระบบงาน OBEC e-Office "บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการ"


วันที่  30  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุตรดิตถ์
เรื่อง....ประชาสัมพันธ์บริการการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่  29  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.


วันที่  29  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ...หนังสือนำ...ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ...


วันที่  28  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งโรงเรียน ตรวจสอบและรายงานข้อมูลค่าไฟฟ้า เดือน สิงหาคม-กันยายน 2557
ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 30 ตุลาคม 2557 1.หนังสือราชการ  2.แบบรายงานฯ..


วันที่  28  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


วันที่  27  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานพัสดุฯ   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ ส่งเอกสารเพิ่มเติมการจัดซื้อพื้นสนามฟุตซอล ส่งที่กลุ่ม
งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 28 ตุลาคม 2557


วันที่  21  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ขณะนี้ สพฐ.โอนค่าไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม 2557 ตามบัญชีจัดสรรฯ ดังนี้ (คลิก)


วันที่  17  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...นโยบายการศึกษา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ต.ค.2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กทม. (ประชุม ผอ.สพป.,สพม.ทั่วประเทศ)


วันที่  14  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้ง โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำหรับรายงาน


วันที่  13  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่จัดทำประมาณการตามแบบ ปร.4, ปร.6 (แบบใหม่)
ขอให้จัดส่งภายใน 14 ต.ค. 2557
หนังสือราชการ..แบบประมาณการ ราคากลาง ตัวอย่าง


วันที่  8  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับภาคเรียนที่ 2 (70%)
ปีการศึกษา 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป


วันที่  6  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...เอกสารนิเทศทางไกล กลุ่มนิเทศติดตามฯ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557


วันที่  6  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดไร่อ้อย สาขาบ้านวังตอ) อ.พิชัย


วันที่  1  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..0-5581-7758
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับมอบทุนการศึกษา 20 แห่ง นำ น.ร. มารับมอบทุน 2 ต.ค.2557


วันที่  1  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..0-5581-7758
เรื่อง...ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน 15 แห่ง ประชุม 2 ต.ค. 2557 เวลา 14.30 น. ห้องลางสาด


วันที่  30  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สพฐ.ได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมอบให้ สทศ. ใช้เป็น
พื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)


วันที่  30  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ให้นำ HDD ขนาด 2 TB ที่ได้รับจัดสรรฯ ไปขอรับบริการสำเนา
สื่อeDLTV ที่ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยด่วน..(อ้างถึงหนังสือราชการ สพป.อต.1
ที่ ศธ 04180/ว4984 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557
) ทั้งนี้ได้ประสานกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์แล้ว


วันที่  26  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย >> หนังสือราชการ <<


วันที่  26  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557


วันที่  24  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"ขอใ้ห้เร่งจัดส่ง
หลักฐาน การเบิกจ่าย โดยด่วน..ภายในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2557"
(หนังสือราชการ)


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกันสารเสพติดฯ 2557..29-30 ก.ย. 2557 ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TO BE NUMBER ONE จ.อุตรดิตถ์


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง...การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2557 "วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557"


วันที่  22  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ให้ทุกโรงเรียนส่งผลการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือนข้าราชการครูและฯ


วันที่  22  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว.. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ


วันที่  19 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงาน
การสอน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2557)


วันที่  18 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...สนผ.สพฐ.
เรื่อง.....จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า)


วันที่  18 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ผลการพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)


วันที่  17 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...กำหนดการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  12 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้ัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมติดตั้ง


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอน


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 2557) >> หนังสือราชการ


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1. การติดตามการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ศึกษาและการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
และ
        2 .รายละเอียดข้อมูลโรงเรียน Network System 3. แบบติดตาม (word)


วันที่  8 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
>เว็บไซต์การเลือกตั้ง


วันที่  7 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม หนังสือราชการ >รายการจัดสรร >คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ


วันที่  7 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1.ให้ ร.ร.ส่งคำสั่งแต่งตั้งวิทยฐานะฯ ของครูที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 ส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน 9 ก.ย. 2557
เพื่อคำนวณเงินวิทยฐานะย้อนหลัง แจ้ง สพฐ.ต่อไป
.........2.ให้ ร.ร.ที่มีพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ยังไม่ได้ส่งแบบเสนอขอเลื่อนเงิน
ค่าจ้างฯ ให้ส่งแบบฯโดยด่วน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน 5 ก.ย. 2557 โทร 055-817764
นายสมชาย เขียวสะอาด โทร 09-3037-7998


วันที่  5 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558


วันที่  2 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การแก้ไขและเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ แจ้งด่วนภายใน่ 3 ก.ย.2557.


วันที่  1 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารการศึกษาของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ประชุมสภากาแฟ"
จากวันที่ 2 กันยายน 257 เป็น วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  28  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...> ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและธุรการประสานงาน ประชุมห้องเหล็ำกน้ำพี้
.........> ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557


วันที่  25  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2557)


วันที่  25  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ ภาคเหนือ
23-25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมืองอุตรดิตถ์.....เฟซบุ๊คการแข่งขัน


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคลากร
ด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี งปม.2557


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ชั้น ป.4/ ม.2
โครงการ timss 2011 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
1. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.1 เข้าระบบสอบ O-NET ปี 2557
..แจ้งโรงเรียนทีีมีรายชื่อดังแนบ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลภายใน 31 ส.ค. 2557
ระบบจะปิด 1 กันยายน 2557 ..รายละเอียด..


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และเครื่องชำรุดหรือมีปัญหา ไม่สามารถใช้การได้ ให้โรงเรียน
นำเครื่องฯไปที่ร้านอุตรดิตถ์ชัยเจริญ โดยตรง พร้อมเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


วันที่  20  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก
บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี งปม.2557


วันที่  18  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ขอให้ส่งรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
สุขภาพนักเรียน และสุนทรียภาพ..1.รายชื่อร.ร...2.แบบรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ


วันที่  18  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรวม ประจำปีงปม.2557 วันที่
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  18  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ..แจ้งเพิ่มน.ร.มัธยมศึกษา
อีก 1 คน เ้ข้ารับการอบรมดังกล่าว
โดยส่งรายชื่อ: bum_vv@hotmail.com 


วันที่  13  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว..... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ ไปรับเครื่อง Wireless Lan โรงเรียนละ 1 เครื่อง
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  13  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....เรียนเชิญ คณะกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
ประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ร.ร.หนองกลายฯ


วันที่  13  สิงหาคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณและประกอบ
การชี้แจง (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) โดยด่วน ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่เว็บไซต์
http://www.obecict.bopp.go.th/ โดยใช้รหัส 8 หลัก (SMIS)>> หนังสือราชการ 
>> รายละเอียดการกรอก.. >> แบบรายงาน excel


วันที่  13  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ขยายวันรับสมัครแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
...........ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่นี่....รายละเอียดใบสมัครแข่งขัน...


วันที่  5  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ "ประชาสัมพันธ์" ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและสถานศึกษา
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  5  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13 สิงหาคม 2558)
1.หนังสือราชการ   2.แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 2558(เพิ่มเติม4)


วันที่  4  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557


วันที่  4  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ตามมติที่ประชุม กคศ.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 2/2557 ลว 16 กรกฎาคม 2557)


วันที่  30  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งดาวน์โหลดข้อมูล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อประกอบการรายงานข้อมูล e-Mes
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา


วันที่  29  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "มหกรรมบูรณาการการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2014"

.........2. รายละเอียดการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง


วันที่  28  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver แ่บ่งการประชุม
เป็น 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน (15-16 ก.ค. , 17-18 ก.ค. , 30-31 ก.ค. , 1-2 ส.ค.2557)
1.หนังสือราชการ 2.หนังสือราชการแจ้งร.ร.บ้านดงช้างดี, บ้านน้ำหมีใหญ่ บ้านวังแดง(สหจิตฯ)


วันที่  26  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-Mes วันที่ 28 ก.ค. 2557
>> หนังสือ/ตารางอบรม../..แบบติดตามฯ..>> เว็บไซต์รายงานระบบติดตาม e-MES
>> คู่มือขั้นตอนการดำเนินการรายงานข้อมูลการติดตามฯ e-MES


วันที่  26  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กำหนดจัดอบรมรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model ประจำปี
2557 วันที่  28-29  กรกฎาคม  2557 >> ตรวจสอบรายชื่อ   >> ตารางอบรม....


วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว.. งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... ด่วน แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน สำรวจรายการค่าไฟฟ้า
ของสถานศึกษาเป็นรายเดือน ส่งภายใน 29 กรกฎาคม 2557 >> รายละเอียด


วันที่  22  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รับสมัครคัดเลือกบุคคลด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557 สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> รายละเอียด..


วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว.. งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... ด่วน แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีความจำเป็นขาดแคลน
.....ส่งรายงานเสนอของบประมาณโดยด่วน.. ดังนี้
     1. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน ไม่เกิน  2 ล้าน
     3. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณไม่เกิน 2 ล้าน
     4. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ไม่เกิน 100,000 บาท  
..ส่งหนังสือของร.ร. 1 ฉบับ:1 รายการ ถึงกลุ่มแผนฯ ด่วน ภายใน 25 ก.ค.2557 เวลา 16.30 น.


วันที่  21  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 (สพฐ.) วันที่ 21 ก.ค. 2557 ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..ด่วน! หนังสือราชการ กรอก serial number , Mac address และแบบลงทะเบียนฯ ตามข้อ 1.
1.แบบลงทะเบียนข้อมูลนักเรียน  2.แบบฟอร์มหนังสือขอรับเครื่องเพิ่มเติม
3.หนังสือราชการ แจ้งรับเครื่องฯ  4.หนังสือราชการ สพฐ. 5.รายละเอียดการรับเครื่องฯ
6.จำนวนเครื่องฯ ที่จะได้รับรายโรง >> ข้อ 1.เมื่อกรอกแบบลงทะเบียนฯ แล้ว ให้ส่งที่เมล์
wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.kham2516@gmail.com ภายใน 31 ก.ค.2557


วันที่  20  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ e-Office โรงเรียนใดยังไม่มี username,password
ขอให้ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เพื่อสมัครเข้าใช้งาน และหรือโรงเรียนข้าสู่ระบบไม่ได้
มีปัญหาใดๆ ให้ส่งรายละเอียดไปที่ wanyasomboon@gmail.com
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเพิ่มเติมที่นี่.. >> คู่มือ e-office ใหม่..


วันที่  19  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ ประชุมวันอังคาร
ที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอาเซียนศึกษา ร.ร.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล


วันที่  18  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การอบรมเครือข่ายระบบดูแลฯ 26-27 ก.ค.2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประชุมปฏิบัติการ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 " Inspiring Science "


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,PISA


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ปี พ.ศ.2557


วันที่  9  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เอกสารประกอบการยืมเงินและล้างหนี้เงินยืมจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม 60 ร.ร.
ทำเรื่องให้เสร็จภายใน 10 ก.ค. 2557 (รายละเอียด)


วันที่  8  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1.บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 131)

        2.บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไปเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะไม่ได้รับ
จัดสรรรครั้งนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 5 โรง ลำดับที่ 194 - 198


วันที่  7  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทย์ ทุกโรงเรียน


วันที่  5  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เรียนเิชิญ ผอ.ร.ร.หรือครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ประชุม 7 ก.ค. 2557


วันที่  5  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอก
ข้อมูล ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ที่เว็บไซต์สำหรับการรายงานที่นี่ โดยใช้รหัสผ่าน 8 หลัก SMIS


วันที่  27  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เร่งดำเนินการจัดส่งด่วน รายละเอียด


วันที่  27  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมวังไกลกังวล.. หนังสือราชการ


วันที่  26  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งแบบฟอร์ม "รายการปริมาณงานและราคา" ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (Excel) ดาวน์โหลด


วันที่  18  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรายงานเสนอของบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-
         ประปา ครั้งที่ 2......หนังสือ สพป.อต.1........แบบรายงาน...


วันที่  11  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมงานสัมมนาลิขสิทธิ์สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 2557 ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  6  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ตามที่ สพฐ.และกระทรวงไอซีที ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยติดตั้งอุปกรณ์ เช่น Router , Access Point เป็นต้น ซึ่งส่วนกลางต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และทดสอบสัญญาณ การปรับตั้งค่าต่าง ๆ จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้ง
จากอุปกรณ์ดังกล่าวเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายได้...


วันที่  6  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน จัดส่งข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
ตามแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557  ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เป็นอย่างช้า
ตามหนังสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/ ว 2609 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การ่จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสำมะโนประชากร
ปี 2556 ได้ที่นี่..ตรวจสอบตามรายชื่ออำเภอ.. มีข้อสงสัย..0-5581-7758 ..รุจีวัลย์
1.อ.เมืองอุตรดิตถ์ 2.อ.ตรอน 3.อ.พิชัย 4.อ.ลับแล 5.อ.ทองแสนขัน
...ดาวน์โหลดฟอร์มสำมะโน


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุม " แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ "  วันที่ 6 มิ.ย. 2557
กำหนดการเป็นไปตามเดิมทุกประการ 1.หนังสือแจ้ง  2.รายชื่อร.ร.ที่ได้รับเชิญ 3.กำหนดการ


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจำแนกเพศ-ชั้น (ข้อมูล ณ 16 พ.ค.2557) .xls
และกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ส่งที่ watchara.kham2516@gmail.com โดยด่วน...
1.สามัคคีวิทยา  2.บ้านวังสำโม  3.บ้านหัวดุม  ทั้งนี้ภายใน 4 มิ.ย. 2557


วันที่  3  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ด่วนที่สุด...ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมประชุม พุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.อุตรดิตถ์ 


วันที่  29  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...อบจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง...แจ้งโรงเรียน ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (กองการศึกษา) Active Board


วันที่  28  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ส่งแบบ กคศ 16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ตามแบบ กคศ 16 ข้อ 3, 6, 10, 15 และรวบรวมส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล(สายฝน นุ่มเมือง)
ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 (ดาวน์โหลด กคศ 16)


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีกศ.2557
27-30 พฤษภาคม 2557
> คู่มือ DMC (10 มิ.ย. 2557) > คู่มือ EMIS> คู่มือ B-OBEC


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยด่วน


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนค้างส่งแบบสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยด่วน..


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุป การรายงานข้อมูลครู นักเรียน ห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ปีงบประมาณ 2557


วันที่  22  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 ทุกคน


วันที่  19  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2


วันที่  17  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ " ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี "
(1.ประกาศฯ.2.รายชื่อข้าราชการเกษียณฯ(สพป.อต.1 หน้า336)ขอขอบคุณครูบ้านนอกดอทคอม
ที่มา..สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/webhr/


วันที่  16  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 22 พ.ค. 2557
เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  16  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายงานเสนอของบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานค่าวัสดุรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและ
ชุดฝึกทักษะนักเรียน    หนังสือราชการและรายละเอียด   


วันที่  15  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัย
สำหรับสถานศึกษา    หนังสือนำ   สิ่งที่ส่งมาด้วย


วันที่  14  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบรายงานเสนอของบประมาณ ค่าวัสดุ ปี 2557   หนังสือนำ   เกณพ์จัดสรร/แบบขอฯ


วันที่   8  พฤษภาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดเก็บข้อมูลระยะสิ้นปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ตามแบบฟอร์มฯ  (..1..)  (..2..)


วันที่  6  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.หนังสือราชการ   2.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


วันที่  6  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรายงานเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.หนังสือราชการ   2.แบบรายงาน


วันที่  25  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายงานการจบของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 (ปพ.3,ปพ.3บ)
ภายใน 30 เมษายน 2557


วันที่  18  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย


วันที่  11  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 3 อัตรา


วันที่  10  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 " ผลการพิจารณาขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถาน
ศึกษา และสายงานการสอน) "


วันที่  10  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่  8  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งทุกโรงเรียน  ให้จัดส่งเอกสารรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556
ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายใน 15 เม.ย.2557


วันที่  2  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ สพฐ.
...แจ้งทุกโรงเรียนทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสื่อสัญญาณ หากโรงเรียนปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ค่า
บริการรายเดือนและค่าติดตั้ง) ไม่สามารถโอนค่าใช้จ่ายให้ สพฐ. เนื่องจาก สพฐ.ไม่ได้
จัดเตรียมงบประมาณในส่วนเพิ่มเติมไว้ (หนังสือราชการ)


วันที่  2  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบสื่อ E-Classroomจากอบจ.อุตรดิตถ์ (คลิก)
...รายละเอียดติดต่อ 09-1838-5688 (คุณหนิง)โรงเรียนต่อไปนี้ ขอเชิญ ผอ.ร.ร.ไปเซ็นชื่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
บ้านหาดเสือเต้น
บ้านงิ้วงาม ชุมชนบ้านโคน สวนหลวงสาธิตฯ วัดวังยาง วัดคลองนาพง
1. สื่อ E-Classroom ที่ได้รับให้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้เลย
2. ระยะนี้อยู่ระหว่างการรับประกัน..หากมีการชำรุดให้โทรแจ้งไปยัง อบจ.อุตรดิตถ์ หรือบริษัท
3. วันที่ 30 มีนาคม 2558 (ปีหน้า) ให้สรุปรายงานผลการดำเนิน จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง


วันที่  28  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ กรุณาเข้าสู่ระบบการรับนักเรียน เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน
จบการศึกษา ปีกศ. 2556 ด่วน!  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในโปรแกรมรับนักเรียน...


วันที่  25  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ขอเชิญ ผอ.ร.ร.หรือผู้รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียนๆละ 1 คน
เข้าประชุมวันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อ.ต 1


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...ศน.จักรกฤช แก้วสุข ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนกรุณากรอกข้อมูล "แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557"..
Click..


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ เนื่องจากบริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด จะส่งเจ้าหน้าที่
ของบริษัทเข้าไปติดตั้ง Wi Fi Network ให้กับโรงเรียนตั้งแต่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
บริษัทจะประสานทางโทรศัพท์กับผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้ง ..รายชื่อโรงเรียน..


วันที่  19  มีนาคม  2557  
: ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศทางการศึกษา กรุณากรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ส่งคุณอิสริยพร (0-5581-7849) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
>หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา .. >แบบฟอร์ม


วันที่  19  มีนาคม  2557  
: ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1รับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ IE ในการเข้าระบบ ตั้งแต่ 17 มี.ค.- 4 เม.ย. 2557 ได้ตลอดเวลา 24 ช.ม.
ที่เว็บไซต์..http://upload.ksp.or.th/ksptraining/rule.php...

คลิก " ใบสมัครออนไลน์ " ค่าสมัครหลักสูตรละ 3,000 บาท + ค่าธรรมเนียม 30 บาท
...>> ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา...>> รายชื่อหน่วยฝึกอบรม ...


วันที่  18  มีนาคม  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ปีกศ.2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
..>หนังสือสพฐ.04002/ว537 ลว 11 มี.ค.2557 >บัญชีจัดสรรฯสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  11  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าผลรวม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละวิชา.Las


วันที่  4  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด "แบบกรอกคะแนนผลการทดสอบ LAS ใหม่"...รายละเอียดชี้แจง


วันที่  3  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มบริหารการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียน "ระบบ e-GP" เปิดใช้งานได้เต็มระบบแล้ว
>>> ลิ้งค์เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ <<<


วันที่  3  มีนาคม  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การเตรียมความพร้อมการรายงานผลการทดสอบการอ่านของ น.ร.ชั้น ป.3 ,ป.6 ผ่านระบบ
รายงานผลจุดเน้นออนไลน์ (Tripple A) ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงไปศึกษาแนวทางการทดสอบ
การอ่านที่  เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคลิกที่นี่


วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557    
: ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การปรับอัตราเงินเ้ดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิฯ
>> ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนไปลงนามคำสั่ง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้


วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557    ด่วนที่สุด...
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฯ เปลี่ยนไปประชุมที่ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557    ด่วนที่สุด...
: ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... แจ้งทุกโรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ"การรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 ทาง On Web" ในวันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุมเหล็ำกน้ำพี้
....ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่นี่...


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
> หนังสือที่ ศธ 04006/ ว231 ลว 24 ก.พ. 57 ..> แนวทางการดำเนินงาน


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ปีกศ.2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
>หนังสือที่ ศธ 04006/ว112 >หนังสือที่ ศธ 04006/ว212 >บัญชีจัดสรรฯ (หน้า 491-495)


วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557  
: .งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การรายงานระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
...แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ระบบการรายงานสามารถใช้การได้แล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel รายการสิ่งก่อสร้างแต่ละรายการ เพื่อตรวจสอบ หากพบไม่ถูกต้อง
ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบอีกครั้ง เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันข้อมูลถูกต้องได้ทันที
..(ยืนยันแล้วสามารถยกเลิกการยืนยันได้...เสร็จแล้วประมวลผลเพื่อยืนยันอีกครั้ง)
>>> ดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่นี่
>>> หนังสือราชการฉบับที่ 1 >>> หนังสือราชการฉบับที่ 2
>>> เว็บไซต์สำหรับเข้าสุ่ระบบการรายงาน..


วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อต.1 ดาวน์โหลด >> เอกสารการดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมผู้บริหารการศึกษาของ สพป.อต.1 วันที่ 12 ก.พ.2557


วันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายงานประจำปีของสถานศึกษา
> 1.แบบ SAR 2556 ปฐมวัย (ดาวน์โหลด)> 2.แบบ SAR 2556 พื้นฐาน (ดาวน์โหลด)


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับส่งนักเรียนที่ประสงค์เบิกเป็นประเภท
ค่าตอบแทนค่าพาหนะนักเรียนขอให้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าพาหนะรับส่ง
นักเรียน (เพิ่มเติม) ชุดที่ส่งเบิก สพป. >> รายละเอียดชี้แจง>>แบบฟอร์มพาหนะนักเรียน ..


วันที่  1  กุมภาพันธ์  2557  
: . งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...คณะผู้บริหารของสพฐ.ได้นำเสนอ ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตาม 5 นโยบายการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (31 ม.ค.2557) (โดย..นพรัตน์ สบายกาญจน์, นวรัตน์ รามสูต,
บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน) ...ดาวน์โหลด...


วันที่  30  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว .. กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายชื่อโรงเรียนค้างส่งผลการทดสอบ Pre O-NET ...ดาวน์โหลด...


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา่น ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน/สถานที่สอบ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ
>> 1. คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 16/2557 ชั้น ป.6 ระดับสนามสอบ (ดาวน์โหลด)
>> 2. คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 17/2557 ชั้น ม.3 ระดับสนามสอบ (ดาวน์โหลด)


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ได้กำหนดอบรม
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง 30-31 มกราคม 2557 รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2557  
: .งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 (30 %)>> บัญชีจัดสรร


วันที่  26  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 )
โรงเรียนปกติ บัญชีจัดสรร (ไฟล์จัดสรร tpln7 สพป.อุตรดิตถ์ หน้า 127)..


วันที่  23  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> หนังสือราชการ ..


วันที่  22  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน >> ดาวน์โหลดรายละเอียด ..


วันที่  21  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ระบบ e-GP (ระบบสำรอง) สามารถใช้งานได้แล้ว .ดูรายละเอียด


วันที่  15  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมผู้บริหารการศึกษา่ 21 ม.ค.2557 เวลา 13.30 น. รายละเอียด


วันที่  15  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......สารวันครู (รมว.ศธ.) ดาวน์โหลด สารวันครู (ประธานกก.คุรุสภา) ดาวน์โหลดกำหนดการ
วันครู ปี 2557 (สพป.อต.1) ..ูรายละเอียด...


วันที่  14  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานเสนอของบประมาณปี 2557 (รายการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่
2/2556.ประชุม 17 ม.ค. 2557 เวลา 14.00 น. )....รายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ..ดูรายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ระบบ e-GP
จะใช้งานได้ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ...ดูรายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขาสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง.....ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุม 15 ม.ค.2557..15.00 น.ณ อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ..รายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."การรายงานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557"
www.obecnet.bopp.go.th .ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chromeหนังสือราชการ.แบบสอบถาม


วันที่  10  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนได้รับบริจาครถรับส่งน.ร.ส่ง สพป. 14 ม.ค. 2557


วันที่  9  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบถามการติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม OBEC Channel.(เฉพาะโรงเรียน
ที่อยู่ในโครงการ 36 โรงเรียน) หนังสือนำ***แบบสอบถามได้รับครบทุก ร.ร.แล้ว***


วันที่  7  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ


วันที่  6  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานฯ


วันที่  6  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..กำหนดประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงปม.2557 ร.ร.สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  2  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ว่าที่พันตรีสมชาย ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบรายงาน Pre O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี 2556แจ้งกลุ่มโรงเรียนทุกเครือข่ายไปรับ
ซีดีแบบทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2556 ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ..ดาวน์โหลดรายละเอียดฯ


วันที่  2  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ว่าที่พันตรีสมชาย ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ส่งหลักฐานการเงินล้างหนี้เงินเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการฯ
.....รายละเอียด...(จำนวน 20 โรงเรียนที่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม)


วันที่  23  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายงานระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
2556 (30 เมษายน 2556) ดาวน์โหลดที่นี่


วันที่  19  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 18-20 ธันวาคม 2556
....สรุปผลการแข่งขัน แยกหมวดหมู่...(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
....สรุปผลการแข่งขัน (รวม)...


วันที่  16  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....DMC 2013 Term 2 (10 พ.ย. 2556)
... รายชื่อ น.ร.ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ 48 คน สพฐ.ได้ตัดจำนวนออกจาก ร.ร. แล้ว มีรายชื่อดังนี้..


วันที่  16  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานประชาสัมพันธ์...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (14 ธันวาคม 2556)
"รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBECAWARDSภาคเหนือจ.เพชรบูรณ์"


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารพัดลม (ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยก่ว่า
45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (12 ธันวาคม 2556) วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
1. นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (โดย ฯพณฯ รมต.ศธ.) ..Click
2. นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (โดยท่าน เลขาธิการ กพฐ.) ..Click


วันที่  4  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนขอให้ผู้
ที่ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนา
อิซาง ในเวลาราชการ ..รายละเอียดประกาศ...


วันที่  2  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนบ้านนาอิซาง  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านนาอิซาง..สอบวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556..ประกาศ/รายชื่อ..


วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา...รายละเอียด


วันที่  29 พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1. รายงาน DMC 2013 Term 2 ..ปิดระบบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
.........2. รายงานครุภัณฑ์ M-Obec ปีการศึกษา 2556 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556
   LINK รายงาน DMC 2013 Term 2...
   LINK รายงานครุภัณฑ์สถานศึกษา.....


วันที่  26  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนชุมชนบ้านดง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน
ได้แก่..ลำดับที่ 1 นางสาวพรทิพย์  อินเรือน เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง  โดยจะต้อง มาทำ
สัญญาจ้าง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง  ภายในวันที่ 29 พ.ย. 2556  .....รายละเอียด..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)
แจ้ง....โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา..บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
จากแบบสถานีปลายทาง (Access Node) เป็นแบบสถานีกระจาย .....รายละเอียด..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
เรื่อง....หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๑๘ ค.(๒)..รายละเอียด


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนตามแบบ
ฟอร์มที่แนบนี้ ส่งไปที่อีเมล์ rujeewan2120@gmail.com ภายใน 27 พ.ย.2556 แบบฟอร์ม


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
..26 พฤศจิกายน 2556  เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
>>> รายละเอียด..กำหนดการ..แนวปฏิบัติ..บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับเ้ข้าร่วมพิธี..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญชมการสาธิตและแนะนำระบบภาษาอังกฤษ EQL System เข้ารับชมได้ใน
วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด


วันที่  13  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายลเเอียด


วันที่  5  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์..
เรื่อง....ขอเชิญ.."สมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์" ประชุมวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2556
เวลา 10.00 น. ณ ร้านอาหารมาหนุน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด....


วันที่  1 พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ...รายละเอียดคำสั่ง.. ..


วันที่  29  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."ข่าวมาตรฐานวิชาชีพ" การฝึกอบรม ความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู(ชาวไทย)สมัครออนไลน์www.ksp.or.th ภายใน มีนาคม 2557 รายละเอียด
วันที่  28  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย"
รับสมัคร...กันยายน - พฤศจิกายน 2556 ผู้สนใจดูรายละเอียดที่นี่ (คลิก)
จัดโดย...คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
พร้อมทั้งนำแบบกรอกข้อมุลครูผู้สอน ตามแบบฟอร์มฯ นำไปในวันรับเครื่องด้วย..
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อต.1 / สังกัด สช.....ด่วนที่สุด
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท.....ด่วนที่สุด
......บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม.2555
......แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอนแท็บเล็ต ป.2

วันที่  18  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การนำส่งข้อมูลพื้นฐานและบัญชีลงเวลานักเรียนชั้น ป.3 เตรียมสอบ NT
..ให้โรงเรียนดังรายชื่อ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ด่วน..ภายใน 22 ต.ค.2556
โดยส่งที่อีเมล์ uttaradit5@gmail.com ประสานโดยตรงศน.สมชาย 08-6203-9785)

วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพฐ.
เรื่อง....ด่วนที่สุด ! ขอเชิญครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยี ระดับประถมฯ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
ดูรายละเอียดได้ที่...http://www.ipst.ac.th/tta/
..หนังสือสพฐ.....รายละเอียด.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 2....สิ่งที่ส่งมาด้วย 3..
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน T2K
..ผู้สนใจ....ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อต.1 ได้ตั้งแต่วันที่
15-25 ต.ค. 2556...>>ยื่นซองสอบราคาวันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556 ..และกำหนดเปิดซองสอบ
ราคา28 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-5581-7765 ..รายละเอียด..
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รางวัลการประกวดห้องสมุด (3ดี ห้องสมุดมีชีวิต) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
(แข่งขันเมื่อ 17 สิงหาคม 2556 นั้น) โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัล ให้ไป รับเงินรางวัล...
โดยด่วน ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใน.วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556.รายละเอียด...
วันที่  7  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล"คุรุสดุดี"
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 "วันครูโลก"..... รายชื่อผู้ได้รับรางวัล...

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
เรื่อง........ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
..7 ตุลาคม 2556 เลือกโรงเรียน ..09.00-10.00 น.... รายละเอียด..
วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อต.1
เรื่อง.. 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ..นายจาตุรนต์ ฉายแสง รายละเอียด..
วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..รายละเอียด..
วันที่  30  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ (โดย City Hubs)...
สถานที่อบรม ณ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ
)


วันที่  20  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1
เรื่อง...ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 ...รายละเอียด....เว็บไซต์..

วันที่  19  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 34 โรงเรียนประชุม
วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องหลงลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..รายละเอียด...
วันที่  18  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ และ งานข้อมูล ก,นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์แก่ ขรก./เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานฯ (สพป.อต.1)
วันที่  16  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1....เรื่อง...การรับสมัคร
คัดเลือกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...รายละเอียด...
วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา(Triple A) เว็บไซต์  http://school.stabdb.com/
และ เอกสารคู่มือประกอบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์สำหรับสถานศึกษา
วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานแผนงานโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายละเอียดดังแนบ..ประชุม 17 ก.ย. 2556
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  9  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 .....หนังสือแจ้ง...
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญประชุม 10 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา..รายละเอียด..
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน /ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ...รายละเอียด..
โรงเรียนที่มีรายชื่อให้มารับเครื่องฯคืนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 (ก.นโยบายและแผน)
วันที่  5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 6-8 กันยายน 2556 ปฏิทินการแข่งขัน ..เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ..
วันที่ 5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
...หนังสือราชการ .. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม่ .. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเำกณฑ์เข้าเรียน
นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ฯ และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (น.ร.ติด G, ร.ร.ตั้งค่า 13 หลักเอง)
2.แบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น)
3.ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน(กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.)....ได้ที่นี่...
..ส่งแบบตาม 1 หรือ 2 พร้อมหลักฐานประกอบ ได้ทางอีเมล์ที่ wanyasomboon@gmail.com

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 , ม.3 เพื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 www.niets.or.th ภายใน 31 ส.ค. 2556

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 469/2556 ดาวน์โหลด   ที่ 470/2556 ดาวน์โหลด

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด

วันที่  29  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งแบบประเมินการประชุม
สัมมนาฯ ศึกษาดูงานร.ร.ขนาดเล็ก ที่แก่งจันทร์โมเดล จ.เลย ส่ง 30 ส.ค.2556 แบบประเมิน


วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..หนังสือ แจ้งอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (งบแปรญัตติ)...

วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (พัสดุ)  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษา ...

วันที่  28  สิงหาคม  2556 ด่วนที่สุด.. 
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการขอให้
โรงเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลส่งสพป.อต.1 โดยด่วน.ภายใน ส.ค.2556 .รายละเอียด

วันที่  28  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญโรงเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 .หนังสือเชิญ...กำหนดการ...ใบตอบรับ..

วันที่  25  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ในเขตพื้นที่
อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26-27 สิงหาคม 2556 ..รายละเอียด..

วันที่  23  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง....จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือราชการ 2.ระเบียบการแข่งขัน 3.ใบสมัครแข่งขัน 4.ทะเบียนนักกีฬา.

วันที่  20  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สกสค จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพส. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าระบบรายงาน "EMIS"  ขอให้เข้าสู่ระบบรายงานสามารถ
สมัครเพิ่มผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที กรอกให้ครบถ้วนตามรายการ....เข้าระบบรายงานที่นี่....
โรงเรียนใดที่ตารางยังกรอกไม่ครบถ้วนให้เข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
  1.รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2.รายงาน EFA โรงเรียน   3.ข้อมูลครูและบุคลากร
  4.รายงานครุภัณฑ์โรงเรียน  5.ข้อมูลคอมพิวเตอร์  6.ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเปลี่ยนแปลงการนิเทศและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
Coaching / Mentoring ครั้งที่ 2 จาก 14 ส.ค. 2556 เป็น 22 ส.ค.2556 และครั้งที่ 3 เป็น
4 ก.ย.2556 ดูรายละเอียดที่นี่..
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การอบรมโครงการการจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพฐ.(SCAN TOOL 3) รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เข้าระบบ O-NET รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โปรแกรมการแข่งขัน "กรีฑานักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามยุทธศาสตร์
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ 2556" วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ .. >>โปรแกรมการแข่งขัน
วันที่  7  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง...เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์ และศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิชัย "ประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก"
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ..รายละเอียด..
วันที่  6  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เชิญประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประชุมเรื่อง การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีกศ.2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..หนังสือราชการ..
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556
แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  รายละเอียดหนังสือราชการ/ตารางอบรม
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบแปรญัตติ พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2.ชุมชนเมืองปากฝาง 3.สวนหลวงสาธิตฯ 4.บ้านในเมือง
...ขอให้เข้าสู่ระบบรายงาน "ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ NEDNet UniNet
(UniNet)" เพื่อตอบแบบสอบถาม ที่ http://203.172.254.79/nednet/ ภายใน 31/07/2556
..รายละเอียดหนังสือราชการ...
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สูจิบัตรการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ..พิษณุโลก..ตาก..สุโขทัย..เพชรบูรณ์..อุตรดิตถ์..
..4-5 สิงหาคม 2556 ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี งปม.2556
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายละเอียดจัดสรร 45 โรงเรียน ...รายละเอียด...
วันที่  25  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...บัญชีรายชื่อผู้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 9-11 สิงหาคม 2556
(ไปรับกระเป๋าเดินทางได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) ...รายละเอียด...
วันที่  19  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมลางสาด ...รายละเอียด...

วันที่  18  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (จากเว็บไซต์..กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.)
วันที่  16  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังไฟลแนบ..(ดาวน์โหลด)
...เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน วันที่ 18 ก.ค. 2556..10.00 น.
วันที่  10  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ...รายละเอียด...

วันที่  9  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพิชัย ประชุมวันที่ 12 ก.ค.2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด...

วันที่  8  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."...คู่มือการใช้งาน/ติดตั้ง ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊ค..."
สำหรับแท็บเล็ต ป.2 >>>>ดาวน์โหลด (สทร. สพฐ.) <<<<

วันที่  1  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (30%) ...หนังสือราชการ.....รายละเอียดจัดสรร (หน้า 188-194)
วันที่  28  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ป.2
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ..รายละเอียดหนังสือราชการ ตารางประชุม รายชื่อร.ร....
วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ศน.เจริญ 0-5581-7761)
เรื่อง....เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ดาวน์โหลด) .zip
วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษานส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/1888) ......รายชื่อ....
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรหรือ
สมาคม" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้แทนครู" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....1. ขอเชิญวิทยากรแท็บเล็ตประชุมฯ 27 มิถุนายน 2556 ห้องลางสาด สพป.อต.1
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...
..........2. แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1-3 กรกฎาคม 2556 รร.สีหราช จ.อุตรดิตถ์
ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน......รายละเอียด.......
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และ
สายงานการสอน)" ......รายละเอียดประกาศ.......รายชื่อ....
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 (DMC 2013 Term1)
.หนังสือแจ้ง... ขั้นตอนการจัดทำ...
วันที่  21  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการการจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)
..รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน (คลิก)...สามารถเข้าชมรายการจาก
ทางสถานีได้ดังนี้.......
>>>> ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ www.obectv.com
>>>> ช่องทางที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.tv.obec.go.th/live/
>>>> ช่องทางที่ 3 ทางเว็บไซต์ http://202.143.174.50/live
>>>> ช่องทางที่ 4 ทางเว็บไซต์ บริษัท Digital Media Interface
>>>> ช่องทางที่ 5 ทาง IPad,Iphone,Smart Phoneที่ http://210.246.189.119/mobile/
...หรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังที่ออกอากาศไปแล้ว...
>>>> ช่องทางที่ 1 http://210.246.189.120
>>>> ช่องทางที่ 2 รับชมทาง IPad Iphone http://210.246.189.120

วันที่  14  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education Management Information System
: EMIS) ปีการศึกษา 2556 ...สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis..
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2. ข้อมูลครูและบุคลากร   3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน
4. ข้อมูลครุภัณฑ์    5. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   6. เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
....โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2556
....หนังสือราชการแจ้งทาง E-Filling แล้ว..Link รายงาน EMIS..คู่มือการจัดทำ EMIS

วันที่  13  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้ง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 รุ่นๆละ 1 วัน เริ่ม 11 , 12 , 17 , 18 มิถุนายน 2556 ห้องเหล็กน้ำพี้
1.หนังสือแจ้ง.....2.ตารางประชุม.....3.แบ่งรุ่น......
4.แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน....
5.แบบกรอกข้อมูลน.ร..  
6.พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน....
7.รหัส smis, รหัส 10 หลัก, รหัส obec...
8.ขั้นตอนการดำเนินการทำนักเรียนจบการศึกษา..ทั้งศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ/ต่อที่เดิม
9.เว็บไซต์ DMC2013 Term 1 สำหรับการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2556

วันที่  12  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ไว้กับ Server สพป.อต.1 เว็บไซต์จะยังใช้การไม่ได้..
เนื่องจากระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างการแก้ไข คาดว่าจะใช้การได้เร็วๆนี้ โดยที่แต่ละเว็บไซต์
ให้เตรียมอัพโหลดข้อมูลเว็บใหม่อีกครั้ง โดยจะใช้ user/password อันเดิมที่เคยสมัครไว้
เมื่อแก้ไขเสร็จจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่อไป... ขออภัยมา ณ ที่นี้...
เว็บไซต์สำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net..

วันที่  11  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสฯ, โรงเรียนเอกชน(ระดับมัธยมศึกษา)วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านในเมือง และโรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่
12 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1"เพื่อชี้แจงงบประมาณ
ของโครงการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "..รายละเอียด..

วันที่  31  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการมี
ส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่4) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ .....ดูรายละเอียด....


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 66 โรงเรียน
ดังรายชื่อที่แนบให้โรงเรียนส่งโดยเร็วภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556...รายชื่อโรงเรียน


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอแสดงความยินดีกับ...นักเรียน...โรงเรียน..ที่ได้รับรางวัลชมเชย "พระราชทาน"
ประจำปีการศึกษา 2555 ...รายชื่อ..นักเรียน..โรงเรียน..


วันที่  28  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น / ห้องเรียน /บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลล่าสุด ... พฤษภาคม 2556 ...รายละเอียด...

วันที่  25  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด่วน..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลทั้ง 3 รายการส่งกลุ่มนโยบายและแผน
ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ somboon@sanomchum.com
หรือทางแฟกส์ 0-5581-7759
....แบบสอบถามประเด็น 1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง
....แบบสอบถามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
....แบบนักเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)

วันที่  15  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการเตรียมการก่อน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 "ประชุม ผอ.สพป./สพม.ทั่วประเทศ" รร.รามาการ์เด้น กทม.
1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ppt)   2.ร่างนโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2557 (ppt)
3.การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ (ppt)  4.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ppt)
5.รวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก (zip)
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ส่ง 21 พฤษภาคม 2556)
..ดาวน์โหลดหนังสือ / แบบตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร.ร.ไม่ควบรวม..
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ชี้แจงการจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในระดับ ป.6 และ ม.3 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้
รายงานข้อมูลดังกล่าว รายงานโดยด่วน ..ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/หนังสือราชการที่นี่.
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การสำรวจความพร้อมช่องวงจรสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย...โดยบริษัท
กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จะเข้าไปสำรวจตั้งแต่
9 เม.ย.2556 เป็นต้นไป โดยโรงเรียนที่มีรายชื่อได้ให้ความสะดวกในการสำรวจครั้งนี้พร้อม
รายงาน สพป.อต.1 เมื่อการดำเนินการมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้น..หนังสือ/รายชื่อร.ร.
วันที่  29  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การส่งรายงานประจำปี (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
.....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ..ส่งรายงานประจำปี (SAR)ระดับปฐมวัย 1 เล่ม, ระดับขั้นพื้นฐาน
1 เล่ม ภายใน 8 พ.ค. 2556 ศน.ผกามาศ 08-1972-8980 ..รายชื่อโรงเรียน.
วันที่  28  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP) สาขาการศึกษา
.....แจ้งทุกโรงเรียน "กรอกข้อมูลแบบรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP)"
สาขาการศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงปม.2556
ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10  พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ watchara.wirmpa5@gmail.com
..ดาวน์โหลดแบบสอบถาม (Excel).. (หนังสือแจ้งทาง e-filling)
วันที่  27  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2556
แก้ไข ณ วันที่ 26 เม.ย. 2556 (แหล่งข่าวจาก...ครูบ้านนอกดอทคอม..)
วันที่  26  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1 สังกัด สพฐ. ที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต ปีกศ.2555
ไปรับโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิฯ SD card  ที่งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
ภายใน 30 เม.ย.2556 เพื่อติดตั้ง ลงในเครื่องแท็บเล็ตทุกเครื่อง ชื่อโรงเรียน....หนังสือแจ้ง..
..........โรงเรียนสังกัดเอกชน ไปรับ SD card  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน..ด่วน..
...รายละเอียดโครงการระบบบริหารจัดการควบคุมและกำหนดสิทธิการใช้งาน.(download)...

วันที่  24  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับ "โล่" และ "เกียรติบัตร" ในวันประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ...รายละเอียด...
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์์ เขต 1
เรื่อง....การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ป.ม.เพิ่มเติม ปี 2556
...ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้รับเงินเดือน
ขั้นสูงในอันดับ คศ.3 (53,080 บาท)และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชฯ
เสนอขอเพิ่มเติมได้ ส่งเอกสารภายใน 30 เมษายน 2556 ..รายละเอียด 
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและร่วมเดินทางทัศนศึกษา
ฮ่องกง-เซินเจิ้น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556
...สนใจติดต่อ คุณอิสริยพร (อุ๋ย) โทร. 055-817849.โปรแกรมการเดินทาง  ..แบบตอบรับ

วันที่  21  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ ก.นโยบายแอละแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ขอให้โรงเรียนส่งไฟล์ตารางแบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Excel) ที่ wanyasomboon@gmail.com ด้วย..download ..แบบฟอร์มตารางจัดเก็บข้อมูล


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 อ้างถึงหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ที่ ศธ 04180/
ว 1688 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ขอให้โรงเรียนส่งแบบติดตามการรับนักเรียน ภายในวันที่
20 เมษายน 2556 ส่งเป็นไฟล์ Excel มาทาง E-mail : rujeewan2120@gmail.com


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปเซ็นคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมนำ
เลขที่คำสั่งของโรงเรียนไปด้วย ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2556


วันที่  11  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ..ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เมษายน 2556
.....เป็นการจัดทำข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2555
.....1. โรงเรียนไม่ต้องเลื่อนชั้นนักเรียน..
.....2. น.ร.ที่จะเข้าใหม่ในปีกศ.2556 ยังไม่ต้องกรอกเพิ่มเข้าใหม่..ยกเว้นย้ายเข้าใหม่ระหว่างปี
.....3. ในปีกศ.2555 ถ้ามีน.ร.ย้ายมาเข้าใหม่ ให้กรอกข้อมูลได้เลย
.....4. น.ร.ป.6 /ม.3 ยังไม่ต้องย้ายออก ให้คงสภาพ ณ วันที่ 31 มี.ค.2556
.........ยกเว้นย้ายออกไป..ระหว่างปีการศึกษา 2555
.....5. ปีการศึกษา 2556 จะมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
-->เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการรายงานนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ......หนังสือราชการ
.....คู่มือการจัดทำฯ..ตารางจัดเก็บข้อมูล (Excel) กรอกข้อมูลส่งที่อีเมล์ ที่..
     wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.wirmpa5@hotmail.com
.....กรุณาอ่านคู่มือฯ ให้ชัดเจน สงสัยประการใด โทร 08-1284-8059


วันที่  10  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
เรื่อง...."จุลสาร" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 เมษายน 2556...ดาวน์โหลด.....
วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน เข้าสู่ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.curriculum51.net ภายใน 31 มีนาคม 2556...
...ดูรหัสผ่านคลิกที่นี่... (รหัสผู้ใช้ / รหัสผ่าน ตัวเดียวกัน)

วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่จะสมัครอีเมล์ (Obecmail)และเพื่อใช้งานในระบบ e-GP ดาวน์โหลดใบสมัคร


วันที่  26  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution) ประจำปี
งบประมาณ 2555....อนุญาตให้บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด เข้าดำเนินติดตั้งระบบ
และทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย ตั้งแต่วันทีี่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป..
...หนังสือราชการ....รายชื่อ 22 โรงเรียน
วันที่  22  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
เรื่อง....1. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ"
..........2. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ"
วันที่  20  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ IPAD 5Gs
..1. ให้รายงานสรุปผลส่งที่เครือข่ายภายในวันที่ 22 มี.ค 2556 (พร้อมแผ่น CD)
..2. ให้เครือข่ายฯรวบรวม/สรุป/รายงานผลให้ สพป.ภายในวันที่ 25 มี.ค 2556
......(พร้อมแผ่น CD) และเอกสารรายงาน IPAD 5Gs ของโรงเรียนในเครือข่ายฯ.ดาวน์โหลดที่นี่
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" สนใจยื่นใบสมัคร ภายใน 29 มี.ค.2556 ในเวลาราชการ
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 อ่านรายละเอียด
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระด้วยวิดีโอ
++++ วันที่ 21-22 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 25-26 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอพิชัย และ ทองแสนขัน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล และ ตรอน ณ ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ
...ได้แจ้งหนังสือ และกำหนดการประชุมฯ ไปทางระบบ e-filling แล้ว.. แจ้งความประสงค์
ขอเข้าประชุมได้ไม่เกิน 12.00 น.ของวันที่ 20 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น ตารางอบรม...
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สเปคครุภัณฑ์ ปี 2556 ....รายละเอียด
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนรายหัว (2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4) ค่าอุปกรณ์ การเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 1363-1372) รายละเอียด
วันที่  12  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52
เรื่อง....ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. รายละเอียด
วันที่  3  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องแจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 (SAR)
1. SAR ระดับปฐมวัย        2. SAR ระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่  2  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง.หนังสือแจ้ง ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
เกี่ยวกับ.."ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ." รายละเอียด
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการนับตัวจำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ผ่านระบบ "สารสนเทศเพื่อการบริหารฯ สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ" ที่ www.cmss-otcsc.com ระหว่างวันที่  27 ก.พ. - 1  มี.ค.  2556
พร้อมทั้งส่งหนังสือนำส่งและบัญชีแนบไปยังสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เกินวันที่ 1 มี.ค. 2556
...รายละเอียด(1)   ....รายละเอียด(2)   ...สรุปกระบวนการ(3) สงสัยโทร..08-2696-5149
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla  
..หนังสือราชการ ..ตารางประชุม..รายชื่อรุ่นที่ 1 ..รายชื่อรุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดโค้ตข่าว download
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าระบบการรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยติดต่อ 0-5581-7758 หรือ 08-6206-5462
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามหนังสือ
สพป.อต. 04180/ว778 ลว 8 ก.พ. 2556 ดาวน์โหลด "แบบเสนอชื่อคณะกรรมการเขต"
เพื่อให้ผู้ประสงค์เสนอชื่อกรรมการเขต ใช้เสนอชื่อต่อไป ดาวน์โหลดแบบที่นี่
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตฯโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..สพฐ.แจ้งการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต่ รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคลากรทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีกศ.2555 ชั้น ป.3 หนังสือแจ้ง  คำสั่งแต่งตั้ง
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมครูเมืองลับแล โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
เรื่อง ..ขอเชิญประชุม.เรียนเชิญ ผอ.ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล ประชุมในวันจันทร์ที่ 11
กุมภาพันธ2556เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ ร.ร.ลับแลพิทยาคม รายละเอียด
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษา..ขอเชิญผอ.ร.ร.หรือครูที่
รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียน ประชุมวันที่ 8 ก.พ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตบริการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดสอบ "การประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555" ดาวน์โหลด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ ค้างส่งผลการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.6 และ ม.3 ...รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งผลการประเมิน วิทยฐานะ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ให้แต่ละกลุ่มสาระมารับข้อสังเกต(กรณีปรับปรุงผลงาน)และคำสั่งแต่งตั้ง
(กรณีผ่านเกณฑ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารการรายงาน IPAD 5Gs ..
..ดาวน์โหลด 1..แบบฟอร์มรายงาน   ดาวน์โหลด 2..ตัวอย่างการรายงาน
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ รายละเอียด
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 3 รายละเอียด
วันที่  30  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรปีงบประมาณ 2556 งบอุดหนุนทั่วไป 30 % ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่ม)
ปีการศึกษา 2555 (อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้าที่ 4432-4463) รายละเอียด

วันที่  29  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบสอง ระดับประเทศ) รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  24  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับชมการประชุมการใช้โปรแกรม
รับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 ม.ค.2556 ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th  รายละเอียด ตารางการประชุม
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แก้ไขประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตฯโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา"รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..กำหนดการนิเทศ ติดตาม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนพเก้าศึกษา รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2/2555 ดาวน์โหลด สพป.อต.1 หน้า 1386-1395
วันที่  18  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง .."รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" (รายละเอียด)
วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 2  รายละเอียด
วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม "การนำพระบรมราโชวาท
สู่การเรียนรู้และปฏิบัติ" ในวันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00 ่น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (รายละเอียด)
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใน
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษารายการชุดฝึกทักษะ
นักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รายละเอียด  แบบสำรวจ  
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวัดผลฯ ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง ....แบบรายงาน Pre-O-NET ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 31 มกราคม 2556
สามารถ..ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่..

วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล (โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ


วันที่  2  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ....แจ้งทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 รายละเอียดดังแนบ ส่งรายชื่อภายใน 3 ม.ค.2556
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.......ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี เหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  24  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2555 .รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูฯ อำเภอพิชัย สพป.อต. 1
เรื่อง ..ขอเชิญโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน สมศ. ศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  17  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
หน้า 511-519 พร้อมหนังสือสพฐ. รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา".รายละเอียด
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย
เรื่อง  ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ประชุมในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.พิชัย รายละเอียด
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
ศึกษาแนวปฏิบัติเครื่องแท็บเล็ตของโรงเรียน สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
วันที่  3 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
รับสมัคร 11-17 ธ.ค. 2555 ประกาศมีสิทธิ์สอบ 18 ธ.ค. 2555 สอบสัมภาษณ์์ 20 ธ.ค. 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือก 25 ธ.ค.2555 รายละเอียด
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.อต. 1
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง เอกสารแนบไฟล์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการประชุม ครม.
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงวันที่  20-21  มกราคม  2556

วันที่  26  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ..รายละเอียด
วันที่  25  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 2 ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ปีการศึกษา 2555 ..ขอให้ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้บราวเซอร์ FireFox
ที่ กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.ดาวน์โหลดหนังสือราชการ แบบสรุป  แบบสำรวจที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
คู่มือการดำเนินการ
....ดำเนินการให้แล้วสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555...ด่วน..
วันที่  19  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง วันที่ 19 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
รายละเอียดหนังสือและคำสั่ง    ค่าครุภัณฑ์ 2557      ค่าสิ่งก่อสร้าง 2557
วันที่  9  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  สพป.อต.1
เรื่อง..ด่วน
ที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังไฟล์แนบ ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1,
ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ม.1, และ ม.2 ตามหนังสือ สพป.อต. 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555
ส่งข้อมูลที่กลุ่มนิเทศฯ เป็นการด่วน (รายชื่อโรงเรียน)

วันที่  8  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พ.ย. 2555
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มวัดผลฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ตามหนังสือสพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555 แจ้งร.ร.ที่เปิดสอน
ระดับ ม.1-ม.3 กรอกข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้และไม่ได้นั้น เนื่องจาก
สพฐ.แจ้งด่วนที่สุดให้เพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้การได้ใช้เครื่องแบบเครื่องเดียว หรือ
เชื่อมต่อระบบ...ดาวน์โหลดแบบรายงาน
วันที่  2  พฤศจิกายน  2555  (ตรวจสอบเมื่อ 2 พ.ย.2555 เวลา 16.00 น.)
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ส่งข้อมูลสำมะโนประชากร ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 ด่วน..
เพื่อนำผลประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประชากร (รายชื่อ)
วันที่  31  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
และ เกณฑ์การประเมิน เพื่อจัดทำภารงานการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  28  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว admin สพป.อต.1
เรื่อง.. ข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๔/๒๕๕๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่.......
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี...รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..คุณครูผู้มีรายชื่อดังแนบ ให้มาติดต่อขอรับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ(teacher's Kit)
ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน..ภายในเดือน ต.ค. 2555 รายละเอียดชื่อครูผู้สอน
วันที่  15  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ส่งรายงานการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ด่วน
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  11  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..บัญชีจัดสรรงบประมาณ 2555 งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน
ที่ 1/2555) รายละเอียดจัดสรร
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...admin
เรื่อง..ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มี
เว็บไซท์ของตนเองและมีความประสงค์สนใจการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ขอเชิญ
สมัครลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซท์ www.chk.moe.go.th ในหัวข้อโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อการบริการจัดการเครือข่ายฯ
หรือคลิกที่นี่... ซึ่งทางศูนย์เทคโนฯจะได้รวบรวมผู้ที่
ลงทะเบียนส่งให้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(Thaicert) ต่อไป โรงเรียนใดสนใจสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thaicert.or.th
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ในเขต อ.พิชัย ประชุมวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
วันที่  3  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 592/2555 ลว.1 ตุลาคม 2555 "อนุญาตให้ขรก.ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ
ส่วนราชการ(เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556" (รายละเอียดคำสั่ง)
วันที่  26  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนดังบัญชีแนบ มารับแท็บเล็ต(เพิ่มเติม) ครั้งที่1/2555หนังสือแจ้ง/บัญชีจัดสรร
วันที่  22  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง..การจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ จัดงาน 24 ก.ย.2555 ณ ห้องหอประชุม
พรหมวิหาร 4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่1 หนังสือแจ้ง กำหนดการ/ผู้ประสานงาน
วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมครูเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง..สมาคมครูเมืองลับแล แจ้งกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตของ ผอ.โรงเรียน, ครู, ลูกจ้างประจำ
รวม 16 คน ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯลับแล

วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6ในระบบ O-NET ของสทศ.ไฟล์แนบ
วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯในวันที่ 20 และ 22 ก.ย. 2555 (หนังสือ 04180/5613 ลว 18 ก.ย.2555)
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่  11  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..1.ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประชุมเพื่อรับมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
รายละเอียดการจัดสรร  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1 ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
........2. ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อรับแท็บเล็ต
วันที่  5  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการตรวจขั้น 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซท์ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ คลิกที่นี่..
วันที่  29  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..การพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาสังกัดสพฐ. (40 โรงเรียน)
   โดย สพฐ.แจ้งว่าได้ให้บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กำหนด
เส้นทาง (Router) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 พฤษภาคม 2556 (ขอให้ ร.ร. 40 โรงเรียน
ตามรายชื่อที่แนบ ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2 ท่าน คือผอ.โรงเรียน และครูผู้มีความรู้
ด้านไอซีที ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายในวันที่ 5 ก.ย.2555)
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว + + จังหวัดอุตรดิตถ์ + +
เรื่อง..การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์ (8-14 ก.ย. 2555)
1. ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ2.หนังสือราชการ 3.ระเบียบการ4.ใบสมัครแข่งขัน
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
++ กระบวนการนับตัวจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวตนอยู่จริง ++
1. การตรวจสอบและยืนยันบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 ก.ย. 2555
2. การนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  23  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1
เรื่อง....ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ดาวน์โหลดเนื้อหา
ข้อมูลต่างๆสำหรับใช้ในการอบรมฯ ในวันที่ 24,25 และ 27 สิงหาคม 2555 ( 3 รุ่น)
5 รายการ : 1.Module   2.Template  3.Pictures   4.appserv  5.etc
วันที่  18  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต.1
เรื่อง....ศธ.จัดประกวดภาพวาด "อนาคตประเทศไทยที่ไผ่ฝัน" รายละเอียด
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง....มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดาวน์โหลด)
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง.โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ปี 2555
หนังสือ ศธ 04180/ว4267 ลว 1 ส.ค.2555 รายชื่อต่อไปนี้ขอให้แจ้ง เขตฯ ด่วน..
วันที่  10  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนภาคเรียน1/2555(30 %) รายละเอียด (น.6720)
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง..ข้อมูลจำนวนนักเรียน 1/2555,ติดค่า G, ยากจน,พิการ,น.ร.ซ้ำซ้อนต่างร.ร. ดาวน์โหลด
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1-21 ปี ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 (รายละเอียด)
ดาวน์โหลด --->แบบเก็บข้อมูล
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง...
Learn English from Songs โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน : Download ...
วันที่  20  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ธำรงรัฐ จอมสืบ
เรื่อง..มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
ทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ จัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ  แบบสมาชิก  แบบสมาชิก
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 2556
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..การสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C)

วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ตัวอย่างสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรคอมฯ ปี 2555)


วันที่  12  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเมืองตรอน3
เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทั้งระบบเป็นครูมืออาชีพก้าวสู่มาตรฐานสากลกลุ่ม
เมืองตรอน 3...ขอให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนภายในกลุ่มทั้ง 9 โรงเรียนแจ้งให้กับคณะครูทุกคน
เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง

วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับบััญชีจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 หนังสือแจ้ง รายการอุปกรณ์  รูปแบบ
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง...แผนป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียน (ดาวน์โหลด)
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..(แก้ไขคำสั่ง) บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ..ขอให้คุณครูที่มีรายชื่อดังบัญชีแนบมารับคำสั่งแต่งตั้งได้ที่
คุณยุพา เหมือนพักตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-5581-7765 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(บัญชีแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..หนังสือจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. "การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น" รายละเอียด
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่องตัวอย่างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์) ดาวน์โหลด
วันที่  5  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขยายเวลาการเสนอรายชื่อพร้อมแบบแสดงขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูีดีประจำปี 2555
จัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10 ก.ค. 2555

วันที่  27  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1 - 21 ปี ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดพิมพ์บัญชีบุคคลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ได้รับบัญชีเมื่อใด
จะส่งบัญชีบุคคลพร้อมหนังสือนำให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง....ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


วันที่  26  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 304/2555 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) มารับคำสั่งได้ที่ ยุพา เหมือนพักตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัญชีรายชื่อ   คำสั่ง
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมุลความต้องการอัตรากำลังครู 2555 ตามหนังสือ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/2571 ลว 28 พ.ค.2555 กรุณาดำเนินการโดยด่วน รายชื่อ
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ส่งชื่อผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ให้ สพป.อุตรดิตถ์ 1
ด่วนที่สุด ภายใน 27 มิ.ย. 2555นี้(ยุพา,พัชรินทร์)กลุ่มบริหารงานบุคคล (0-5581-7764) รายชื่อ
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ส่งเอกสารเพิ่มเติม
(รายละเอียด)   (รายชื่อร.ร.ได้รับจัดสรร)
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ สพป.อต.1
เรื่อง..สรุปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555
........สรุปจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น 10 มิ.ย.2555
วันที่ 15  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด เรื่อง...สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ลูกจ้าง
ประจำ หนักงานจ้างเหมาบริหาร (หนังสือราชการ)      (แบบสำรวจ   
วันที่ 13 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่องขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อแนบ)ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคุณลักษณะ
สนามฟุตซอลเอนกประสงค์ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายการสร้างสนามฟุตซอลเอนกประสงค์
งบประมาณ 980,300 บาท ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
โดยให้โรงเรียนนำแบบสำรวจข้อมูลที่แนบมาในวันประชุมด้วย
(แบบสำรวจข้อมูลสนามคสล..xls)   (บัญชีรายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรร .pdf)
วันที่ 11 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนเพื่อสรุป
ข้อมูลให้ กพร. สพฐ.(โรงเรียนที่คลิกรายงานส่งแล้ว ไม่ต้องคลิกส่งซ้ำอีกเนื่องจากจะทำให้มี
ข้อมูลส่งซ้ำหลายครั้งในโรงเรียนเดียวกัน) (หนังสือราชการ) (เข้าสู่ระบบการรายงาน)
วันที่ 7 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน อายุ 4-16 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
ปีการศึกษา 2555 (หนังสือราชการ)    (ตารางแบบสำรวจ)
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง...สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการข้าราชการครูฯ
ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการอนุมัติ และ ผลการประเมิน (ด่วน !)..(รายละเอียด)
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรื่อง...ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
...ใบประกาศ     (รายละเอียดต่างๆ)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง...การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแจ้งหน่วยเลือกตั้งเป็นรายอำเภอ
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
..เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(กำหนดเลือกตั้ง 31
พ.ค. 2555) ..(รายละเอียด)
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรียน...ผอ.ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel (รายชื่อโรงเรียน)
... ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel ต้องมีการติดตั้งจานดาวเทียมของบริษัทสามารถ
คอมมิวนิเคชั่นจะได้รับสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โดยการถ่ายสำเนาใบแจ้งหนี้ของ
เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้อินเทอร์เน็ตของสื่ออื่น(ยกเว้นจานดาวเทียม)
ที่ ร.ร.จ่ายเงินเองมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300 เพื่อหักค่าใช้จ่ายได้เดือนละประมาณ
500บาท ถ้ามากกว่านี้ร.ร.ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเอง มีข้อสงสัย...โทรได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้
...มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โทร 0-2628-6607,08-9135-7809,
0-22828285 แฟกซ์ 0-2282-8284 e-Mail montana@moe.go.th, Jeed02@hotmail.com
วันที่  10  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
..เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด.คู่มือการสรรหาฯ  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
1