....รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...