ของ :นายปริญญา สะลิม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
อำเภอพิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1             

  download    pdf