ปีงบประมาณ 2560

  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 พฤษภาคม 2560)

  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (30 เมษายน 2560)

 สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 มีนาคม 2560)