2กันยายน2565 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์..ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

2ก.ย.2565 นิเทศ ติดต…

27-28ส.ค.2565..จบหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

27ส.ค.2565 นายมงคล ร…

You missed