"พิชัยครอสเวิร์ดเกมส์ ฯ ครั้งที่ 4 "

โรงเรียนบ้านวังถ้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
ครอสเวิร์ดเกมส์ ณ โรงเรียนพิชัย อ.พิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 18 พ.ย.2560


รายละเอียดเพิ่มเติม


"พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ"

ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา
ณ บริเวณลานพระบรมรูป ร.5 ริมน้ำนาน
อ.เมืองอุตรดิตถ์


รายละเอียดเพิ่มเติม


"กิจกรรมครอสเวิร์ด แชมป์เปียนชีพ
ครั้งที่ 20"

โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรม
ครอสเวิร์ด แชมป์เปียนชีพ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การแข่งขันหุ่นยนต์ปลาปั่นพลังงานไฟฟ้า
 ด้วยมือ เขตการเรียนรู้ภาคเหนือ"

โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ชนะเลิศการแข่งขัน ระดับมัธยมฯ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเวียงมอก
วิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง สพม.35

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปีการศึกษา 2560"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค.2560 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้
แบ่งการประชุมเป็น 4 รุ่นๆละ 1 วัน จำนวน 242 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน 2560
  การรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2560
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2560 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า อ.ตรอน
พร้อมทั้งจัดประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส ผู้บริหารการศึกษา
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันครู 2560"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จัดพิธีเนื่องในวันครู ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


รายละเอียดเพิ่มเติม 1
รายละเอียดเพิ่มเติม 2


"พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ 3
ประจำปี 2559"

โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน
ณ โรงเรียนพิชัย อ.พิชัย


รายละเอียดเพิ่มเติม


"โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก"

"ท้าพิสูจน์ Return" ทางช่อง 3 HD วันที่ 29 ต.ค.2559รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2559"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นาย อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ร่วมในพิธีวางพวงมาลาสักการะฯ
เนื่องใน.. วันปิยมหาราช


รายละเอียดเพิ่มเติม


"สู่เส้นชัย วัยเกษียณ 2559"

29 ก.ย.2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดงานมุทิตาจิต
แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559
ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท จ.อุตรดิตถ์


รายละเอียด 1  รายละเอียด 2


"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2559"

24-25 ก.ย.2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดเพิ่มเติม


"การประชุมผู้บริหาร 19 ก.ย.2559"
19 ก.ย.2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมกับร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จัดการ
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม


"งานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค ภาคเหนือ"

14-18 ก.ย.59 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
งานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค ภาคเหนือ
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์


รายละเอียดเพิ่มเติม


"อาเซียนศึกษา"

3 ก.ย.2559 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการอาเเซียนศึกษา และ
มหกรรมงานแสดงวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
(Best Practices)
รายละเอียดเพิ่มเติม


"เสวนา 4 ภูมิภาค"

27 ส.ค.2559 นายพีระศักดิ์ พอจิต
เป็นประธาน "การเสวนาโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ
ประชาชน (เสวนา 4 ภูมิภาค)"
ณ มรภ.อุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "

25 ส.ค.2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ลูกเสือต้านยาเสพติด 2559"

19 ส.ค.2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การติดตามและประเมินผลฯ"

18 ส.ค.2559 คณะกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
เดินทางมาประเมินผลฯ ณ ห้อง
ประชุมลางสาดสพป.อุตรดิตถ์
เขต 1
รายละเอียดเพิ่มเติม


"12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมถวาย
พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม


"มอบโล่ เมื่อวันประชุมผู้บริหาร
11 กรกฎาคม 2559"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบโล่ให้กับ
นักเรียน บุคลากร โรงเรียน เมื่อวันที่
11 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้
รายละเอียดชุด 1   รายละเอียดชุด 2


"Basic Network"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่ม
นโยบายและแผน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้วย
ICT ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.2559
รายละเอียดเพิ่มเติม


"งานสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 "
งานสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม เมื่อ 4 มิ.ย.2559 โดยมี
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ เป็นตัวแทน สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมงานสัมมนาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม


"การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ เมื่อ 24-25,26-27 พ.ค.2559

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีโอนกิจการ ส่งมอบงานและเอกสาร"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำพิธีโอนกิจการส่งมอบ
งานและเอกสาร วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมลางสาด

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีสวดพระอภิธรรม งานอัฐมีบูชา"
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายเชษฐ์
ไทยปิยะ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 นำบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม
งานอัฐมีบูชา ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานฯ"

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายอมรศักดิ์
ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุม
ซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่าง "

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายวีระ
เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค17 ประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม


"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุม
"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ผ่านเครือข่าย
ETV และ conference จากอาคารชาเลนเจอร์
อิมแพคเมืองทองธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม


"การประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2559"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศธจ.อุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 / 22559 ณ ห้องสวางคบุรี
ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ เวลา 13.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559"

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 โดยท่านผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวัน
"วันฉัตรมงคล" ณ ศาลาประชาคม
จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม


"การประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2559"

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานศึกษา
ธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/22559
ณ ห้องสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจ.อุตรดิตถ์
เวลา 13.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม


"มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวประสพภัย"

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา นำโดยท่านรองยศพัทธิ์ ศิริสราญลักษณ์
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเงินที่ได้รับ
บริจาคจากผู้ใจบุญ มอบให้ครอบนักเรียนที่ประสพ
ภัยไฟไหม้บ้าน ณ บ้านนายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา  เป็นตัวแทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมงาน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รายละเอียดเพิ่มเติม


"โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร
และอุปสมบทหมู่"
    เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า , วันข้าราชการพลเรือน .
ทอดผ้าป่าสมทบฯ"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
ตัวแทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธี ณ
ศาลาประชาคม จ.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายละเอียดเพิ่มเติม


"สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการตามาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะผู้ตรวจฯ สำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2559"

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับ
วิืยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ ประชุมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ู้อาชีพในโรงเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2559"

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 นายวีรชัย ภู่เพียงใจ รอง
ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรฯ
ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ยินดีต้อนรับ "คุณครูคนใหม่"

21 มีนาคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับรายงานตัว
ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมลางสาด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


รายละเอียดเพิ่มเติม


"การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสนใจฯ"

เมื่อ 19 มีนาคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุม
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสนใจฯ
ณ ห้องประชุมร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2


รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุม กพท.เขตพื้นที่ฯ 2/2559"

10 มีนาคม 2559 การประชุม กพท.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุม NT ป.3"

2 มีนาคม 2559 การประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ( NT ) ปีการศึกษา 2558 


รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ"

1 มีนาคม 2559 พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ ปีการศึกษา
2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ รายละเอียดเพิ่มเติม


"สอบ O-NET"

..27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน "O-NET" ประจำปีการศึกษา 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
และขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ฺ 2559
-โรงเรียนบ้านวังแดง(สหฯ)
-โรงเรียนบ้านเหล่า


รายละเอียดเพิ่มเติม


พระราชทานเพลิงศพ "คุณแม่สุวรรณา ปิ่นทอง"

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมรุสุสานบ้านนาตาดี
ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลกรายละเอียดเพิ่มเติม


"กรมบัญชีกลาง,สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สพฐ.,สำนัก
นโยบายและแผน สพฐ."

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
เขต 2 ร่วมประชุมหารือข้อราชการ การบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานราชการในสังกัด

...รายละเอียดเพิ่มเติม


" พิธีมอบจักรยานพระราชทาน "

12 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.
อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร


รายละเอียดเพิ่มเติม


" ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 "

..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อ 8 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้


รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 3 ก.พ. 2559รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการยุทธศาสตร์การดำเนิน
งานตามแผนการป้องกัน และ
บรรเทาสาธรณภัย ประจำปีงบ
ประมาณ 2559" ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ เมื่อ 31 มกราคม
2559

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันสถาปนายุวกาชาดไทย 2559"

..วันที่ 27 ม.ค. 2559 นายสุรศักดิ์
เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม


"O-NET / NT"

.. วันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ นายอมรศักดิ์
ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กล่าวเปิดการประชุมวิเคราะห์
ข้อสอบระดับชาติ..
รายละเอียดเพิ่มเติม


"Brain Based Learning"
.. นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน" ณ โรงเรียนบ้าำนน้ำพี้
มิตรภาพที่ 214 อ.ทองแสนขัน
21-22 มกราคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม


"รับโล่และเกียรติบัตร วันครู 2559"
.. ภาพการรับโล่และเกียรติบัตร
เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
จากท่าน ผวจ.อุตรดิตถ์
16 มกราคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
Teacher1         Teacher2
Teacher3         Teacher4


"การประชุมสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำ
หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา "
เมื่อ 18 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันครู 16 มกราคม 2559"

16 มกราคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 โดยท่านผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ร่วมพิธีวันครู 2559 ณ ว.เทคนิคฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม


"ตรวจเยี่ยม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"

14 มกราคม 2559 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 
ตรวจเยี่ยมร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง
อย่างไม่เป็นทางการ..
 
รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมประสานแผนปฏิบัติการฯ"

14 มกราคม 2559 นายนเรศ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วม
ประชุมประสานแผนปฏิบัติการฯ
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม


"สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้สัมภาษณ์
รายการสด บมจ.อสมท.อุตรดิตถ์"
13 มกราคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้สัมภาษณ์
รายการสด ทางสถานีวิทยุ บมจ.อสมท.
อุตรดิตถ์ ในรายการ “วิทยุ อสมท.
เพื่อมวลชน” 
รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559"

11 มกราคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้
รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559"

9 มกราคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
2559


รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์"

7 มกราคม 2559 นายนิรัติ โปร่งแสง
ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดปี 2559 ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพ
และพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559"
6-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร..โดย สำนักบริหารการ
ศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) สพฐ.
รายละเอียดเพิ่มเติม


"สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินฯ"

28 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ตรวจ
เยียมประเมินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ธรรมะพัฒนาองค์กร ชีวิตเบิกบานฯ"

26 ธันวาคม 2558 นายอุดมศักดิ์
จักรน้ำอ่าง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมครูระดับก่อน
ประถมศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
รายละเอียดเพิ่มเติม


"ธรรมะพัฒนาองค์กร ชีวิตเบิกบานฯ"

25 ธันวาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดการอบรมผู้บริหารและครู วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พัฒนาผู้บริหารและครู ร.ร.เอกชน"

24 ธันวาคม 2558 นายเฉลิม ปาลาศ
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
และครูร.ร.เอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม


"มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช มอบทุนฯ"

23 ธันวาคม 2558 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประธานกองทุนมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาของ
กองทุนมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ให้กับ
นักเรียนที่ประสบอุทกภัย ขาดแคลน
รายละเอียดเพิ่มเติม


"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2"

23 ธันวาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ
คณะติดตามประเมินผลฯ จาก สตผ.สพฐ.
ณ ร.ร.อนุบาลไทยรัฐฯ / ร.ร.วัดดงสระแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ"

16 ธันวาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีพระราช
ทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ณ วัดคลองโพธิ์
(พระอารามหลวง" >รายละเอียดเพิ่มเติม


"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65"

17 ธันวาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"กีฬาโรงเรียนเอกชน จ.อุตรดิตถ์"

12 ธันวาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชน จ.อุตรดิตถ์


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Bike for Dad 11 ธันวาคม 2558"

11 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ระยะทาง 29 กม.
ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง นำทีม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"5 ธันวามหาราช"

5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ครบรอบ 88
พรรษา 5 ธันวาคม ณ บริเวณศาลากลาง
จ.อุตรดิตถ์
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Bike For Dad ปั้นเพื่อพ่อ"

1 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุม
คณะทำงานการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"แชมป์เครื่องบินกระดาษพับแห่งประเทศไทย"

25 พฤศจิกายน 2558 เด็กชายพรพรหม ค้ำชู
นักเรียนโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบิน
กระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
อายุไม่เกิน 12 ปี ณ อิมแพคเมืองทองธานี
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"สพฐ.ติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

19 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะติดตามประเมินผล
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ.
ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง และโรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ร.ร."
16 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์
ให้เกียรติมามอบนโยบายด้านการศึกษาและ
การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์แก่ผู้เข้าประชุม..
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

14 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมพิธีเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม"

9 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการฯ
ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนบุคลากรในสังกัด
บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์จ.พิษณุโลก
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

11 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ที่จัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้"
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"พิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี"

6 พฤศจิกายน 2558 พิธีถวายกฐินพระราชทาน
ณ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี โดยนายการุณ
สกุลประดิษฐ์ เลขา กพฐ.เป็นประธานในพิธี
พร้อมนี้ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ. สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีนี้ด้วย
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559"

1-2 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด จัดประชุม
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ประชุมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน 2558"

30 ตุลาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ โดย รองฯ นิรัติ
โปร่งแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดประชุมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน 2558 
ณ ห้องประชุม เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"คืนความสุข สู่ลูก สพฐ."

27 ตุลาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามผลการดำเนินงาน สร้าง
บ้านให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

" ประชุมประจำเดือน ตลาคม 2558"

26 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนตุลาคม
2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

" 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช "

23 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธี
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานอเนกประสงค์
บริเวณริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1"

22 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มี
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 11/2558 โดยมี
นายเกรียงไกร ศิริเจริญ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง เฉลิมพระเกียรติฯ"
21 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โครงการ
สร้างบ้าน 89 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านวังถ้ำ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

15-16 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อต.1 บุคลากรในสังกัด
ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ร่วมรับชมพิธีเปิดและ
บรรยายพิเศษ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา"

8 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่ม
อำนวยการ จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ทดสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ป.1"

5 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อทดสอบนักเรียนชั้น ป.1
การอ่านออกเขียนได้ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ต้อนรับ ท่าน ผวจ.อุตรดิตถ์"

1 ตุลาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส
ที่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ชร.2"

1 ตุลาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับ
คณะจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"งานเกษียณ 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"

30 กันยายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดงาน
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ ห้องบอลลูม
โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-Net / NT)"
29 กันยายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ผอ.ละออ วันจิ๋ว
เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ O-Net / NT ณ โรงเรียน
เจริญวิทยา อ.เมืองอุตรดิตถ์
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์"

28 กันยายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็น
เกียรติงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

" สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมลูกเสือ"

28 กันยายน 2558 การอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ (หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ)


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

" ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี ก.ศ.2558"

26-27 กันยายน 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

" เกษียณ 2558 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน"

รวมภาพ "เกษียณ 2558" เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ต่างๆ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....> รายละเอียดเพิ่มเติม

" โรงเรียนบ้านท่าสัก รับโล่รางวัล"

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2558
พร้ัอมเงินรางวัล 100,000 บาท จาก สพฐ.


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพฯ DLIT"

15 กันยายน 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพฯ DLIT จำนวน 2 รุ่น (15-17 และ
18-20 กันยายน 2558 ณ ห้อง ประชุมเหล็กน้ำพี้

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น "
17 กันยายน 2558 นายนเรศ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนให้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมลางสาด
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ประชุม มอนเตสเซอริ "

17 กันยายน 2558 นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอน
ตามแนวทางมอนเตสเซอรี ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
การประชุมมีขึ้น ระหว่าง 17-20 กันยายน 2558

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Best Practice งานห้องสมุด 3 ดี"

12 กันยายน 2558 ดร.สุระ อ่อนแพง รอง ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี
Best Practice งานห้องสมุด 3 ดี ณ สนามกีฬา
หมอนไม้ 
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนต่างๆ
ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ร่วมเป็นเกียรติแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ " 

เมื่อ 8 กันยายน 2558 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่ นายประมุข
ธนวัฒน์ ในการรับประเมินเพื่อนเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการวิจัยพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนสู่การประเมินระดับ
ชาติ NT/O-NET และ ระดับชาติ PISA " 

เมื่อ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ต้อนรับหน่วยสันติภาพอเมริกา" 

ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบด้านภาษาอังกฤษ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ให้การต้อนรับหน่วยสันติภาพอเมริกา ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านโคน อ.พิชัย เมื่อ 7 กันยายน 2558


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย" 

5 กันยายน 2558 นายธีรยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับประเทศ ภูมิภาค ภาคเหนือ ๒-๕ กันยายน ๒๕๕๘"
    นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำศึกษานิเทศก์ ในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาทางวิขาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคเหนือ ประจำปี 2558 โดยมี
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติ
เป็นประธาน
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง"

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการการ
ประกวดโครงงานประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ต้อนรับ สพป.เชียงราย เขต 3"

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สพป.เชียงราย เขต 3
ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
อ.ลับแล


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน"

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร  ทรงศรี
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นปรเธานเปิดโครงการ
จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ไตรภาคี ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ต้อนรับ เลขาธิการ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) มาตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน"

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.
สพป.อุครดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจัดการ
ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
พิชัยสงคราม ณ โรงเรียนบ้านกองโค

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2558"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุครดิตถ์ เขต 1 ประชุมประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อ
ชี้แจงการดำเนินการและการจัดสรรงบประมาณฯ
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"กิจกรรมพัฒนาการสอน อ่านคิดวิเคราะห์ฯ"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาการสอน
อ่านคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(pisa) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดการแข่งขันตอบ
คำถามจากสารานุกรมไทยฯ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนฯ"

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
นพเก้าศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนวัดวังยาง


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนฯ"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ด่านดำรงฤทธิ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนฯ"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายเมือง
อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1"
วันที่ 18, 20 ส.ค. 2558 คณะกรรมการออกประเมิน
ห้องสมุด 3 D ที่ร.ร.บ้านห้วยใต้ ร.ร.บ้านชำผักหนาม
ร.ร.ชายเขาวิทยา ร.ร.บ้านงิ้วงาม และร.ร.วัดดงสระแก้ว
นำทีมโดย ศน.อุทัย พรมโสภา นายวีระศักดิ์ ศิริประทุม
ผอ.ร.ร.บ้านท่าอวน และ น.ส.กรรณิกา กาไหล่ทอง
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1"
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 4/2558 โดย นายพิทยา
วงษ์ยอด ประธานการประชุม นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การแข่งขันมินิวอลเล่ย์บอล ชิงถ้วยสมเพ็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558"

...17 สิงหาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โดยนายอมรศักดิ์
ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการเปิดการ
แข่งขันมินิวอลเล่ย์บอลฯ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประมวลข้อมูลในรูปแบบ focus group"

...17 สิงหาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการประมวล
ข้อมูลในรูปแบบ focus group ความคิดเห็นของผู้แทน
นักเรียนในสังกัดที่มีต่อการเรียนรู้โดยระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียม
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2"

...14 สิงหาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการเขต และการบริหารงานบุคคล....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักฯ 12 ประการ"

...15 สิงหาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 จัดการแข่งขัน
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ ห้องประชุม สพป.และห้องประชุม สกสค.โดยมีนายธีระยุทธ
ทาปุก รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขี้แจงแนวปฏิบัติในการ
แข่งขัน
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการฯ"

...15 สิงหาคม 2558 ดร.สุระ อ่อนแพง รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการ
คัดกรองคนพิการฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นการอบรม
รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมจาก อำเภอลับแล ตรอน พิชัย

....> รายละเอียดูเพิ่มเติม

"Asean Day เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนายาง"

....เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
นายาง อ.พิชัย จัดกิจกรรม Asean Day ตามโครงการจัดการ
ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านนายาง อ.พิชัย


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Asean Day เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน"

....เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ทุ่งเวฬุวัน จัดงาน Asean Day....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Asean Day เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนไร่อ้อยดารา"

....เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ไร่อ้อยดารา จัดงาน Asean Day ณ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อ.พิชัย


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Asean Day เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผักขวง "

....เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ผักขวง จัดงาน Asean Day ณ โรงเรียนบ้านร้องลึก
อ.ทองแสนขัน


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"Asean Day กลุ่มเครือข่ายลับแลพัฒนา "

....เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กลุ่มเครือข่ายลับแลพัฒนา จัดงาน Asean Day....> รายละเอียดเพิ่มเติม.

"รับโล่รางวัลดีเด่นการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาใน ร.ร."

....เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านชำสอง
รับโล่รางวัลดีเด่นการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียน ณ โรงแรมสีหราช


....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ภาพกิจกรรมวันแม่" โรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"

..รวมภาพกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2558
12 สิงหาคม 2558 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค/ไลน์ ของโรงเีรียนทุก
โรงเรียนที่นำเสนอภาพกิจกรรมสวยๆ ในวันสำคัญวันนี้

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558"

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตรฯ และร่วมในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ 12 ส.ค.
2558 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 และโรงเรียนวัดโรงม้า"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

...> รายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร
Train The Trainer.ี"

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งบุึคลากรร่วมเข้ารับการอบรม
ระหว่าง วันที่ 11-16 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม
อมรินลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
...> รายละเอียดเพิ่มเติม

"มินิวอลเล่ย์บอล วิทยุการบินฯ"

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยุ
การบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
2558 ณ ห้องประชุมลางสาด
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 7/2558"

..เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


..> รายละเอียดเพิ่มเติม

"สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงฯ" สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

..เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินบำนาญปกติและเงิน
บำเหน็จดำรงชีพฯ ให้กับบุคลากร ที่จะเกษียณฯ ในวันที่
30 กันยายน 2558 ณ ห้องประุชุมเหล็กน้ำพี้
..> รายละเอียดเพิ่มเติม

"คารวะศพคุณแม่รัศมี วาทหงษ์"

..นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบพวงหรีด
คารวะศพ คุณแม่รัศมี วาทหงษ์ มารดาของนายจักรา วาทหงษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อเวลา 15.45 น. ณ วัด
ธรรมาธิปไตย อ.เมืองอุตรดิตถ์

..> รายละเอียดเพิ่มเติม

"อบรมหลักสูตรการคัดกรองนักเรียนฯ"

..นายสุระ อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดการอบรมหลักสูตรการคัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จัดโดยกลุ่มนิเทศติด
ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

..> รายละเอียดเพิ่มเติม

"นิทรรศการการเรียนรู้ฯ" โรงเรียนบ้านโรงหม้อ (มิตรภาพที่ 75)

..เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก จัดงานนิทรรศการการจัด
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ โดยมี
นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดงาน

..> รายละเอียดเพิ่มเติม

"สัปดาห์อาเซียน" โรงเรียนวัดคุ้งยาง

..เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง จัดสัปดาห์อาเซียน ณ โรงเรียน
วัดคุ้งยางโดย นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดงาน


..> รายละเอียดเพิ่มเติม

"แข่งขันกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ" โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา

..เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนด่านดำรงค์ฤทธิ์ ดำเนินการแข่งขัน
กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนฯ
ไปแข่งขันระดับเขต ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา


...> รายละเอียดเพิ่มเติม

"วันอาเซียน" โรงเรียนบ้านท่าสัก

..นายเฉลิม ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดงานวันอาเซียน ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี
ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก โดยจัดกิจกรรมการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนและแข่งขันวิชาการตามโครงการส่งเสริมค่านิยม 12
ประการ
....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"มหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ฯ" โรงเรียนบ้านหาดสองแคว

..มหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ชมรมผู้บริหาร
ครูอำเภอตรอนทุกกลุ่มเครือข่ายร่วมกันจัดงานมหกรรมเปิดโลก
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
โดยมีนายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดงาน

....> รายละเอียดเพิ่มเติม

"กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ" โรงเรียนบ้านนาอิซาง

..โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม
ศึกษา (PEER Center)อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน ให้ความรู้กับ
นักเรียน ชั้น ป. 4-6 ของกลุ่มเครือข่ายนายาง
...> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านท่าสัก"

... ..ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านท่าสัก ที่ได้รับรางวัล
"โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ" ประจำปี 2558
(ภาคเหนือ) โดย.. สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.
: สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

"สัปดาห์อาเซียน" โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

... เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา- ถ้ำฉลอง จัดงานวันสัปดาห์
อาเซียนและแข่งขันคุณธรรม 12 ประการ ณ โรงเรียนป่าขนุน
เจริญวิทยา


... > รายละเอียดเพิ่มเติม

"ASEAN DAY" โรงเรียนนาอินวิทยาคม

... กลุ่มเครือข่ายนาอิน-บ้านโคนจัดกิจกรรม ASEAN DAY
ณ โรงเรียนนาอินวิทยาคม...> รายละเอียดเพิ่มเติม

"ชี้แจงโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนฯ"

... นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
ซื่งเป็นโครงการเร่งด่วนจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน
เดือน ก้นยายน 2558
...> รายละเอียดเพิ่มเติม

"บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรฯ"

... 13 กรกฎาคม 2558 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บันทึก
เทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 )
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก
.> รายละเอียดเพิ่มเติม