บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

กลุ่มงาน..........

1.นาง...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................1.นาง...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

กลุ่มงาน....

1.นาง...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................1.นาง...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

กลุ่มงาน....

1.นาง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.นาง...
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................