< ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
 


 
   
 


 
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
 
 
 
2.1  การขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 
  
     
 
2.2  สถิติการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน
 
  
     
 
2.3  สถิติการให้บริการ กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา
 
  
     
 
2-4   สถิติการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  
     
 
2-5   สถิติการรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี