´Ԫ...

O-Net 2551

鹻ж֡һշ 6
                Ե                    Էʵ

Ѹ֡һշ 3
               Ե/ѧ          Էʵ/ѵʵ

O-Net 2552

鹻ж֡һշ 6
ѧ/آ֡/   Ż/çҹ    ѧ/Է    /Եʵ

Ѹ֡һշ 3
آ֡//Ż/çҹ   ѧ/Է    ѧ     /Եʵ

O-Net 2553

鹻ж֡һշ 6
Ѹ֡һշ 3

Pre O-Net 2554

鹻ж֡һշ 6
Ѹ֡һշ 3

ҧข้อสอบ Pre O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 (สพฐ.)Copyright 2012 www.utd1.go.th. All Right Reserved.
กลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โทร 0-5581-7760