....การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...