คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร และ โรงเรียนบ้านเหล่า
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
นำโดย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายธีระยุทธ ทาปุก ซึ่งดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พร้อมศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมคณะติดตามในครั้งนี้
ซึ่งโรงเรียนเป้าหมายในวันนี้ ทั้งท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) นายเจม เม่นวังแดง และคณะครู
และผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหล่า ผอ.ทรงยศ อินวรรณา และคณะครูในโรงเรียน
ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ การแสดงของนักเรียน
นิทรรศการวิชาการ วิชาชีพ กลุ่มสนใจตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารุ้ เป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมการติดตามฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านเหล่า มา ณ ที่นี้20160226_075920_resize 20160226_075921_resize 20160226_075922_resize 20160226_075923_resize 20160226_075924_resize 20160226_075925_resize 20160226_075926_resize 20160226_075927_resize 20160226_075928_resize 20160226_075929_resize 20160226_075930_resize 20160226_075931_resize 20160226_075932_resize 20160226_075933_resize 20160226_075934_resize 20160226_075935_resize 20160226_075936_resize 20160226_075937_resize 20160226_075938_resize 20160226_075939_resize 20160226_075940_resize 20160226_075941_resize 20160226_075942_resize 20160226_075943_resize 20160226_075944_resize 20160226_075945_resize 20160226_075946_resize 20160226_080040_resize 20160226_080207_resize 20160226_080427_resize 20160226_080439_resize 20160226_080512_resize 20160226_080921_resize 20160226_080955_resize 20160226_081017_resize 20160226_081556_resize 20160226_082230_resize 20160226_082756_resize 20160226_082825_resize 20160226_082828_resize 20160226_082844_resize 20160226_083247_resize 20160226_083305_resize 20160226_083316_resize 20160226_083323_resize 20160226_083518_resize 20160226_083732_resize 20160226_083749_resize 20160226_083806_resize 20160226_083829_resize 20160226_083838_resize 20160226_083848_resize 20160226_083908_resize 20160226_083915_resize 20160226_083942_resize 20160226_083956_resize 20160226_084056_resize 20160226_084205_resize 20160226_084240_resize 20160226_084326_resize 20160226_084348_resize 20160226_084411_resize 20160226_085914_resize 20160226_085951_resize 20160226_090002_resize 20160226_092150_resize 20160226_092842_resize 20160226_093100_resize 20160226_093243_resize 20160226_100111_resize 20160226_100125_resize 20160226_100215_resize 20160226_100233_resize 20160226_100246_resize 20160226_100301_resize 20160226_100334_resize 20160226_100338_resize 20160226_100418_resize 20160226_100511_resize 20160226_100535_resize 20160226_100544_resize 20160226_100947_resize 20160226_101007_resize 20160226_101012_resize 20160226_101033_resize 20160226_101053_resize 20160226_101133_resize 20160226_101148_resize 20160226_101418_resize 20160226_101432_resize 20160226_101441_resize 20160226_101446_resize 20160226_102044_resize 20160226_102121_resize 20160226_102135_resize 20160226_105109_resize 20160226_105124_resize 20160226_113000_resize 20160226_113001_resize 20160226_113351_resize 20160226_113409_resize 20160226_113824_resize 20160226_113847_resize 20160226_113950_resize 20160226_114958_resize 20160226_115100_resize 20160226_115133_resize 20160226_115818_resize 20160226_115821_resize 20160226_122358_resize 20160226_122405_resize 20160226_122412_resize 20160226_122437_resize 20160226_122516_resize 20160226_122527_resize 20160226_122554_resize 20160226_122646_resize 20160226_122659_resize 20160226_122705_resize 20160226_122720_resize 20160226_122727_resize 20160226_122743_resize 20160226_122807_resize 20160226_122840_resize 20160226_123009_resize 20160226_123019_resize 20160226_123048_resize 20160226_123059_resize 20160226_123113_resize 20160226_123144_resize 20160226_123259_resize 20160226_124527_resize 20160226_124814_resize 20160226_124845_resize 20160226_130316_resize 20160226_131645_resize 20160226_131656_resize 20160226_132053_resize 20160226_132103_resize 20160226_132110_resize 20160226_132116_resize 20160226_132147_resize 20160226_132158_resize 20160226_132238_resize 20160226_132255_resize 20160226_132323_resize 20160226_132349_resize 20160226_132402_resize 20160226_132408_resize 20160226_132421_resize 20160226_132444_resize 20160226_132503_resize 20160226_132513_resize 20160226_132531_resize 20160226_132551_resize 20160226_132556_resize 20160226_132601_resize 20160226_132621_resize 20160226_132638_resize 20160226_132703_resize 20160226_132708_resize 20160226_132720_resize 20160226_132730_resize 20160226_132742_resize 20160226_132807_resize 20160226_132812_resize 20160226_132840_resize 20160226_132852_resize 20160226_132923_resize 20160226_132932_resize 20160226_133033_resize 20160226_133815_resize IMG_3371_resize jquery lightboxesby VisualLightBox.com v6.1