2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT ) ปีการศึกษา 2558
โดยมีข้าราชการครูในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย : สายันต์ นุชศรี /ถ่ายภาพ - รายงาน

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 3 4 5 6 7 8 9 css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1