1 มีนาคม 2559
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ซึ่งมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับมอบใบรับรองคุณวุฒิครั้งนี้ จำนวน 756 คน
โดยมี นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับประธานในพิธี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ภาพ / ข่าว / รายงาน

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 5 6 7 8 9 css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1