วันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560


วันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงานวันครูประจำปี 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมีคุณครูทั้งภาครัฐ หน่วยงานทางการศึกษา เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อ่านสารวันครู
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ณ บริเวณอาคารภูมิราชภัฏ เวลา 07.30 น. พิธีทางสงฆ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คุณครู
พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบทุนการศึกษาและ มอบเกียรติบัตร/โล่/รางวัลดีเด่นประเภทต่างๆได้แก่ครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสาระต่าง ๆ
โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นผู้มอบ พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการทำดีของครู
และให้กำลังใจในการทำหน้าที่ครู พร้อมทั้งอวยพรให้คุณครูประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการ  ทีมงานประชาสัมพันธ์  และช่างภาพทุกท่าน
: ประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงาน

IMG_8716_resize IMG_8719_resize IMG_8720_resize IMG_8721_resize IMG_8723_resize IMG_8724_resize IMG_8725_resize IMG_8726_resize IMG_8728_resize IMG_8729_resize IMG_8731_resize IMG_8732_resize IMG_8733_resize IMG_8734_resize IMG_8735_resize IMG_8736_resize IMG_8737_resize IMG_8738_resize IMG_8739_resize IMG_8741_resize IMG_8744_resize IMG_8745_resize IMG_8746_resize IMG_8747_resize IMG_8748_resize IMG_8749_resize IMG_8751_resize IMG_8753_resize IMG_8754_resize IMG_8755_resize IMG_8759_resize IMG_8764_resize IMG_8765_resize IMG_8766_resize IMG_8775_resize IMG_8776_resize IMG_8777_resize IMG_8781_resize IMG_8784_resize IMG_8785_resize IMG_8786_resize IMG_8787_resize IMG_8789_resize IMG_8790_resize IMG_8791_resize IMG_8792_resize IMG_8793_resize IMG_8794_resize IMG_8795_resize IMG_8796_resize IMG_8798_resize IMG_8799_resize IMG_8800_resize IMG_8801_resize IMG_8802_resize IMG_8803_resize IMG_8804_resize IMG_8805_resize IMG_8806_resize IMG_8807_resize IMG_8809_resize IMG_8810_resize IMG_8812_resize IMG_8813_resize IMG_8814_resize IMG_8815_resize IMG_8816_resize IMG_8818_resize IMG_8819_resize IMG_8820_resize IMG_8821_resize IMG_8822_resize IMG_8823_resize IMG_8824_resize IMG_8825_resize IMG_8826_resize IMG_8827_resize IMG_8828_resize IMG_8830_resize IMG_8831_resize IMG_8833_resize IMG_8834_resize IMG_8835_resize IMG_8836_resize IMG_8837_resize IMG_8838_resize IMG_8839_resize IMG_8840_resize IMG_8841_resize IMG_8842_resize IMG_8843_resize IMG_8844_resize IMG_8846_resize IMG_8847_resize IMG_8848_resize IMG_8849_resize IMG_8850_resize IMG_8851_resize IMG_8854_resize IMG_8856_resize IMG_8857_resize IMG_8858_resize IMG_8859_resize IMG_8860_resize IMG_8861_resize IMG_8862_resize IMG_8863_resize IMG_8864_resize IMG_8865_resize IMG_8867_resize IMG_8868_resize IMG_8869_resize IMG_8870_resize IMG_8872_resize IMG_8873_resize IMG_8874_resize IMG_8875_resize IMG_8876_resize IMG_8879_resize IMG_8880_resize IMG_8882_resize IMG_8883_resize IMG_8884_resize IMG_8885_resize IMG_8886_resize IMG_8887_resize IMG_8888_resize IMG_8889_resize IMG_8890_resize IMG_8893_resize IMG_8896_resize IMG_8900_resize IMG_8905_resize IMG_8908_resize IMG_8909_resize IMG_8914_resize IMG_8917_resize IMG_8918_resize IMG_8920_resize IMG_8921_resize IMG_8924_resize IMG_8925_resize IMG_8926_resize IMG_8927_resize IMG_8928_resize IMG_8929_resize IMG_8930_resize IMG_8931_resize IMG_8932_resize IMG_8933_resize IMG_8935_resize IMG_8937_resize IMG_8938_resize IMG_8939_resize IMG_8940_resize IMG_8941_resize IMG_8943_resize IMG_8949_resize IMG_8952_resize IMG_8953_resize IMG_8954_resize IMG_8955_resize IMG_8956_resize IMG_8957_resize IMG_8958_resize IMG_8959_resize IMG_8960_resize IMG_8961_resize IMG_8962_resize IMG_8963_resize IMG_8964_resize IMG_8965_resize IMG_8966_resize IMG_8968_resize IMG_8971_resize IMG_8972_resize IMG_8973_resize IMG_8974_resize IMG_8975_resize IMG_8976_resize IMG_8977_resize IMG_8978_resize IMG_8979_resize IMG_8980_resize IMG_8981_resize IMG_8982_resize IMG_8983_resize IMG_8984_resize IMG_8985_resize IMG_8986_resize IMG_8987_resize IMG_8988_resize IMG_8989_resize IMG_8990_resize IMG_8991_resize IMG_8992_resize IMG_8993_resize IMG_8995_resize IMG_8996_resize IMG_8997_resize IMG_8998_resize IMG_8999_resize IMG_9000_resize IMG_9001_resize IMG_9002_resize IMG_9003_resize IMG_9004_resize IMG_9005_resize IMG_9006_resize IMG_9007_resize IMG_9008_resize IMG_9009_resize IMG_9010_resize IMG_9011_resize IMG_9012_resize IMG_9013_resize IMG_9014_resize IMG_9015_resize IMG_9016_resize IMG_9017_resize IMG_9018_resize IMG_9019_resize IMG_9020_resize IMG_9021_resize IMG_9022_resize IMG_9023_resize IMG_9024_resize IMG_9025_resize IMG_9026_resize IMG_9027_resize IMG_9028_resize IMG_9029_resize IMG_9030_resize IMG_9031_resize IMG_9032_resize IMG_9033_resize IMG_9034_resize IMG_9035_resize IMG_9036_resize IMG_9037_resize IMG_9038_resize IMG_9039_resize IMG_9040_resize IMG_9041_resize IMG_9042_resize IMG_9043_resize IMG_9044_resize IMG_9045_resize IMG_9046_resize IMG_9047_resize IMG_9048_resize IMG_9049_resize IMG_9050_resize IMG_9051_resize IMG_9052_resize IMG_9053_resize IMG_9054_resize IMG_9055_resize IMG_9056_resize IMG_9057_resize IMG_9059_resize IMG_9060_resize IMG_9062_resize IMG_9063_resize IMG_9064_resize IMG_9065_resize IMG_9066_resize IMG_9067_resize IMG_9068_resize IMG_9069_resize IMG_9070_resize IMG_9071_resize IMG_9073_resize css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1