เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เป็นการประชุมสัญจร ประจำเดือน เมษายน 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
หลังเสร็จสิ้นวาระการประชุมแล้วได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีของไทย
รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
และได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสในวงการศึกษา 3 ท่านคือ
นายคมสัน คงทน , นายสะอาด พรหมน้อย และนายวิทยา วงษ์ยอด
พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณ
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหล่า และคณะครูทุกท่าน
ที่ให้การต้อนรับและบริการเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

(ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)


สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (1) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (10) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (100) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (101) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (102) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (103) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (104) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (105) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (106) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (107) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (108) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (11) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (12) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (13) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (14) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (15) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (16) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (17) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (18) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (19) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (2) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (20) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (21) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (22) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (23) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (24) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (25) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (26) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (27) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (28) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (29) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (3) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (30) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (31) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (32) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (33) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (34) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (35) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (36) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (37) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (38) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (39) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (4) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (40) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (41) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (42) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (43) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (44) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (45) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (46) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (47) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (48) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (49) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (5) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (50) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (51) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (52) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (53) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (54) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (55) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (56) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (57) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (58) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (59) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (6) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (60) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (61) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (62) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (63) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (64) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (65) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (66) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (67) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (68) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (69) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (7) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (70) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (71) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (72) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (73) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (74) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (75) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (76) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (77) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (78) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (79) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (8) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (80) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (81) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (82) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (83) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (84) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (85) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (86) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (87) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (88) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (89) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (9) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (90) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (91) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (92) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (93) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (94) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (95) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (96) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (97) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (98) สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 (99) css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1