วันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

วันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงานวันครูประจำปี 2560 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โดยมีคุณครูทั้งภาครัฐ หน่วยงานทางการศึกษา เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ 
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อ่านสารวันครู 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ณ บริเวณอาคารภูมิราชภัฏ เวลา 07.30 น. พิธีทางสงฆ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คุณครู 
พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบทุนการศึกษาและ มอบเกียรติบัตร/โล่/รางวัลดีเด่นประเภทต่างๆได้แก่ครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นผู้มอบ พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการทำดีของครู 
และให้กำลังใจในการทำหน้าที่ครู พร้อมทั้งอวยพรให้คุณครูประสบความสำเร็จ 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการ  ทีมงานประชาสัมพันธ์  และช่างภาพทุกท่าน
: ประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงาน


teacher01 (1) teacher01 (2) teacher01 (3) teacher01 (4) teacher01 (5) teacher01 (6) teacher01 (7) teacher01 (8) teacher01 (9) teacher01 (10) teacher01 (11) teacher01 (12) teacher01 (13) teacher01 (14) teacher01 (15) teacher01 (16) teacher01 (17) teacher01 (18) teacher01 (19) teacher01 (20) teacher01 (21) teacher01 (22) teacher01 (23) teacher01 (24) teacher01 (25) teacher01 (26) teacher01 (27) teacher01 (28) teacher01 (29) teacher01 (30) teacher01 (31) teacher01 (32) teacher01 (33) teacher01 (34) teacher01 (35) teacher01 (36) teacher01 (37) teacher01 (38) teacher01 (39) teacher01 (40) teacher01 (41) teacher01 (42) teacher01 (43) teacher01 (44) teacher01 (45) teacher01 (46) teacher01 (47) teacher01 (48) teacher01 (49) teacher01 (50) teacher01 (51) teacher01 (52) teacher01 (53) teacher01 (54) teacher01 (55) teacher01 (56) teacher01 (57) teacher01 (58) teacher01 (59) teacher01 (60) teacher01 (61) teacher01 (62) teacher01 (63) teacher01 (64) teacher01 (65) teacher01 (66) teacher01 (67) teacher01 (68) teacher01 (69) teacher01 (70) teacher01 (71) teacher01 (72) teacher01 (73) teacher01 (74) teacher01 (75) teacher01 (76) teacher01 (77) teacher01 (78) teacher01 (79) teacher01 (80) teacher01 (81) teacher01 (82) teacher01 (83) teacher01 (84) teacher01 (85) teacher01 (86) teacher01 (87) teacher01 (88) teacher01 (89) teacher01 (90) teacher01 (91) teacher01 (92) teacher01 (93) teacher01 (94) teacher01 (95) teacher01 (96) teacher01 (97) teacher01 (98) teacher01 (99) teacher01 (100) teacher01 (101) teacher01 (102) teacher01 (103) teacher01 (104) teacher01 (105) teacher01 (106) teacher01 (107) teacher01 (108) teacher01 (109) teacher01 (110) teacher01 (111) teacher01 (112) teacher01 (113) teacher01 (114) teacher01 (115) teacher01 (116) teacher01 (117) teacher01 (118) teacher01 (119) teacher01 (120) teacher01 (121) teacher01 (122) teacher01 (123) teacher01 (124) teacher01 (125) teacher01 (126) teacher01 (127) teacher01 (128) teacher01 (129) teacher01 (130) teacher01 (131) teacher01 (132) teacher01 (133) teacher01 (134) teacher01 (135) teacher01 (136) teacher01 (137) teacher01 (138) teacher01 (139) teacher01 (140) teacher01 (141) teacher01 (142) teacher01 (143) teacher01 (144) teacher01 (145) teacher01 (146) teacher01 (147) teacher01 (148) teacher01 (149) teacher01 (150) teacher01 (151) teacher01 (152) teacher01 (153) teacher01 (154) teacher01 (155) teacher01 (156) teacher01 (157) teacher01 (158) teacher01 (159) teacher01 (160) teacher01 (161) teacher01 (162) teacher01 (163) teacher01 (164) teacher01 (165) teacher01 (166) teacher01 (167) teacher01 (168) teacher01 (169) teacher01 (170) teacher01 (171) teacher01 (172) teacher01 (173) teacher01 (174) teacher01 (175) teacher01 (176) teacher01 (177) teacher01 (178) teacher01 (179) teacher01 (180) teacher01 (181) teacher01 (182) teacher01 (183) teacher01 (184) teacher01 (185) teacher01 (186) teacher01 (187) teacher01 (188) teacher01 (189) teacher01 (190) teacher01 (191) teacher01 (192) teacher01 (193) teacher01 (194) teacher01 (195) teacher01 (196) teacher01 (197) teacher01 (198) teacher01 (199) teacher01 (200) teacher01 (201) teacher01 (202) teacher01 (203) teacher01 (204) teacher01 (205) teacher01 (206) teacher01 (207) teacher01 (208) teacher01 (209) teacher01 (210) teacher01 (211) teacher01 (212) teacher01 (213) visual lightbox for MACby VisualLightBox.com v6.1