สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้นโยบายในการประชุมทางไกล 
“ นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

ขอขอบคุณทีมงาน มรภ.อุตรดิตถ์ ฝ่ายเทคนิคและคอมพิวเตอร์เครือข่่ายทุกท่าน
ขอขอบคุณ ทีมงานช่างภาพจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน

อ.วรรณะ เพ็ชรจักร์ อ.ตระการ ปั้นคุ่ย กรรณิกา กาไหล่ทอง เฟซบุ๊คคุณครูทุกท่าน วัชรา คำภู่ : เอื้อเฟื้อภาพ

na1 (1) na1 (10) na1 (100) na1 (101) na1 (102) na1 (103) na1 (104) na1 (105) na1 (106) na1 (107) na1 (108) na1 (109) na1 (11) na1 (110) na1 (111) na1 (112) na1 (113) na1 (114) na1 (115) na1 (116) na1 (117) na1 (118) na1 (12) na1 (13) na1 (14) na1 (15) na1 (16) na1 (17) na1 (18) na1 (19) na1 (2) na1 (20) na1 (21) na1 (22) na1 (23) na1 (24) na1 (25) na1 (26) na1 (27) na1 (28) na1 (29) na1 (3) na1 (30) na1 (31) na1 (32) na1 (33) na1 (34) na1 (35) na1 (36) na1 (37) na1 (38) na1 (39) na1 (4) na1 (40) na1 (41) na1 (42) na1 (43) na1 (44) na1 (45) na1 (46) na1 (47) na1 (48) na1 (49) na1 (5) na1 (50) na1 (51) na1 (52) na1 (53) na1 (54) na1 (55) na1 (56) na1 (57) na1 (58) na1 (59) na1 (6) na1 (60) na1 (61) na1 (62) na1 (63) na1 (64) na1 (65) na1 (66) na1 (67) na1 (68) na1 (69) na1 (7) na1 (70) na1 (71) na1 (72) na1 (73) na1 (74) na1 (75) na1 (76) na1 (77) na1 (78) na1 (79) na1 (8) na1 (80) na1 (81) na1 (82) na1 (83) na1 (84) na1 (85) na1 (86) na1 (87) na1 (88) na1 (89) na1 (9) na1 (90) na1 (91) na1 (92) na1 (93) na1 (94) na1 (95) na1 (96) na1 (97) na1 (98) na1 (99) css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1