ภาพกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2559
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์


ขอขอบคุณภาพจาก อ.วรรณะ เพ็ชรจักร ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา , อ.ธวัชชัย สุโสม โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ,
อ.ตระการ ปั้นคุ่ย โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฏร์สามัคคี) ,
นายอัครเดช แก้วบุญมา , นายสายันต์ นุชศรี
...กรรณิกา กาไหล่ทอง : ผู้รายงานDSC_0009_resize DSC_0010_resize DSC_0015_resize DSC_0033_resize DSC_0037_resize DSC_0041_resize DSC_0043_resize DSC_0046_resize DSC_0050_resize DSC_0112_resize DSC_0168_resize DSC_0187_resize DSC_0191_resize DSC_0192_resize DSC_0194_resize DSC_0195_resize DSC_0197_resize DSC_0198_resize DSC_0199_resize DSC_0200_resize DSC_0201_resize DSC_0204_resize DSC_0209_resize DSC_0211_resize DSC_0212_resize DSC_0213_resize DSC_0214_resize DSC_0215_resize DSC_0217_resize DSC_0218_resize DSC_0219_resize DSC_0220_resize DSC_0221_resize DSC_0222_resize DSC_0223_resize DSC_0224_resize DSC_0225_resize DSC_0226_resize DSC_0227_resize DSC_0228_resize DSC_0229_resize DSC_0230_resize DSC_0233_resize DSC_0234_resize DSC_0235_resize DSC_0236_resize DSC_0237_resize DSC_0238_resize DSC_0239_resize DSC_0240_resize DSC_0241_resize DSC_0242_resize DSC_0243_resize DSC_0244_resize DSC_0245_resize DSC_0246_resize DSC_0247_resize DSC_0248_resize DSC_0249_resize DSC_0250_resize DSC_0251_resize DSC_0252_resize DSC_0253_resize DSC_0254_resize DSC_0255_resize DSC_0256_resize DSC_0257_resize DSC_0258_resize DSC_0259_resize DSC_0260_resize DSC_0261_resize DSC_0262_resize DSC_0263_resize DSC_0264_resize DSC_0265_resize DSC_0266_resize DSC_0267_resize DSC_0268_resize DSC_0269_resize DSC_0270_resize DSC_0271_resize DSC_0272_resize DSC_0273_resize DSC_0274_resize DSC_0275_resize DSC_0276_resize DSC_0277_resize DSC_0278_resize DSC_0279_resize DSC_0280_resize DSC_0281_resize DSC_0282_resize DSC_0283_resize DSC_0284_resize DSC_0285_resize DSC_0286_resize DSC_0287_resize DSC_0288_resize DSC_0289_resize DSC_0290_resize DSC_0291_resize DSC_0292_resize DSC_0293_resize DSC_0294_resize DSC_0295_resize DSC_0296_resize DSC_0297_resize DSC_0298_resize DSC_0299_resize DSC_0300_resize DSC_0301_resize DSC_0302_resize DSC_0303_resize DSC_0304_resize DSC_0305_resize DSC_0306_resize DSC_0309_resize DSC_0310_resize DSC_0311_resize DSC_0312_resize DSC_0313_resize DSC_0314_resize DSC_0315_resize DSC_0316_resize DSC_0317_resize DSC_0318_resize DSC_0319_resize DSC_0320_resize DSC_0321_resize DSC_0322_resize DSC_0323_resize DSC_0324_resize DSC_0325_resize DSC_0326_resize DSC_0327_resize DSC_0328_resize DSC_0329_resize DSC_0330_resize DSC_0331_resize DSC_0332_resize DSC_0333_resize DSC_0334_resize DSC_0335_resize DSC_0336_resize DSC_0337_resize DSC_0338_resize DSC_0339_resize DSC_0340_resize DSC_0343_resize DSC_0344_resize DSC_0345_resize DSC_0346_resize DSC_0347_resize DSC_0348_resize DSC_0349_resize DSC_0350_resize DSC_0351_resize DSC_0352_resize DSC_0353_resize DSC_0354_resize DSC_0355_resize DSC_0356_resize DSC_0357_resize DSC_0358_resize DSC_0359_resize DSC_0360_resize DSC_0361_resize DSC_0362_resize DSC_0363_resize DSC_0364_resize DSC_0365_resize DSC_0366_resize DSC_0368_resize DSC_0369_resize DSC_0370_resize DSC_0371_resize DSC_0372_resize DSC_0373_resize DSC_0374_resize DSC_0375_resize DSC_0376_resize DSC_0377_resize DSC_0378_resize DSC_0379_resize DSC_0380_resize DSC_0381_resize DSC_0382_resize DSC_0383_resize DSC_0384_resize DSC_0385_resize DSC_0386_resize DSC_0387_resize DSC_0388_resize DSC_0389_resize DSC_0390_resize DSC_0391_resize DSC_0392_resize DSC_0393_resize DSC_0394_resize DSC_0395_resize DSC_0396_resize DSC_0397_resize DSC_0398_resize DSC_0399_resize DSC_0400_resize DSC_0401_resize DSC_0402_resize DSC_0403_resize DSC_0404_resize DSC_0405_resize DSC_0406_resize DSC_0407_resize DSC_0408_resize DSC_0409_resize DSC_0410_resize DSC_0411_resize DSC_0412_resize DSC_0413_resize DSC_0414_resize DSC_0415_resize DSC_0416_resize DSC_0417_resize DSC_0418_resize DSC_0419_resize DSC_0420_resize DSC_0421_resize DSC_0422_resize DSC_0423_resize DSC_0424_resize DSC_0425_resize DSC_0426_resize DSC_0427_resize DSC_0428_resize DSC_0429_resize DSC_0430_resize DSC_0431_resize DSC_0433_resize DSC_0434_resize DSC_0436_resize DSC_0437_resize DSC_0439_resize css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1