ภาพกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2559
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์


ขอขอบคุณภาพจาก อ.วรรณะ เพ็ชรจักร ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา , อ.ธวัชชัย สุโสม โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ,
อ.ตระการ ปั้นคุ่ย โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฏร์สามัคคี) ,
นายอัครเดช แก้วบุญมา , นายสายันต์ นุชศรี
...กรรณิกา กาไหล่ทอง : ผู้รายงาน

DSC_7628_resize DSC_7629_resize DSC_7633_resize DSC_7634_resize DSC_7637_resize DSC_7638_resize DSC_7639_resize DSC_7640_resize DSC_7654_resize DSC_7655_resize DSC_7656_resize DSC_7657_resize DSC_7658_resize DSC_7659_resize DSC_7660_resize DSC_7661_resize DSC_7662_resize DSC_7663_resize DSC_7664_resize DSC_7665_resize DSC_7666_resize DSC_7667_resize DSC_7668_resize DSC_7669_resize DSC_7670_resize DSC_7671_resize DSC_7672_resize DSC_7673_resize DSC_7674_resize DSC_7675_resize DSC_7676_resize DSC_7677_resize DSC_7678_resize DSC_7679_resize DSC_7680_resize DSC_7681_resize DSC_7683_resize DSC_7684_resize DSC_7685_resize DSC_7686_resize DSC_7687_resize DSC_7688_resize DSC_7689_resize DSC_7690_resize DSC_7691_resize DSC_7692_resize DSC_7693_resize DSC_7694_resize DSC_7695_resize DSC_7696_resize DSC_7697_resize DSC_7699_resize DSC_7701_resize DSC_7702_resize DSC_7704_resize DSC_7705_resize DSC_7706_resize DSC_7707_resize DSC_7708_resize DSC_7709_resize DSC_7710_resize DSC_7711_resize DSC_7712_resize DSC_7713_resize DSC_7714_resize DSC_7715_resize DSC_7716_resize DSC_7717_resize DSC_7718_resize DSC_7719_resize DSC_7720_resize DSC_7721_resize DSC_7722_resize DSC_7723_resize DSC_7724_resize DSC_7725_resize DSC_7726_resize DSC_7727_resize DSC_7728_resize DSC_7729_resize DSC_7730_resize DSC_7731_resize DSC_7732_resize DSC_7733_resize DSC_7734_resize DSC_7735_resize DSC_7736_resize DSC_7737_resize DSC_7738_resize DSC_7739_resize DSC_7740_resize DSC_7741_resize DSC_7742_resize DSC_7743_resize DSC_7744_resize DSC_7745_resize DSC_7746_resize DSC_7747_resize DSC_7748_resize DSC_7749_resize DSC_7750_resize DSC_7751_resize DSC_7752_resize DSC_7753_resize DSC_7754_resize DSC_7755_resize DSC_7756_resize DSC_7757_resize DSC_7758_resize DSC_7759_resize DSC_7760_resize DSC_7761_resize DSC_7762_resize DSC_7763_resize DSC_7764_resize DSC_7765_resize DSC_7766_resize DSC_7767_resize DSC_7768_resize DSC_7769_resize DSC_7770_resize DSC_7771_resize DSC_7772_resize DSC_7773_resize DSC_7774_resize DSC_7775_resize DSC_7776_resize DSC_7777_resize DSC_7778_resize DSC_7779_resize DSC_7780_resize DSC_7781_resize DSC_7782_resize DSC_7783_resize DSC_7784_resize DSC_7785_resize DSC_7786_resize DSC_7787_resize DSC_7788_resize DSC_7789_resize DSC_7790_resize DSC_7791_resize DSC_7792_resize DSC_7793_resize DSC_7794_resize DSC_7795_resize DSC_7796_resize DSC_7797_resize DSC_7798_resize DSC_7799_resize DSC_7800_resize DSC_7801_resize DSC_7802_resize DSC_7803_resize DSC_7804_resize DSC_7805_resize DSC_7806_resize DSC_7807_resize DSC_7808_resize DSC_7809_resize DSC_7810_resize DSC_7811_resize DSC_7812_resize DSC_7813_resize DSC_7814_resize DSC_7815_resize DSC_7816_resize DSC_7817_resize DSC_7818_resize DSC_7819_resize DSC_7820_resize DSC_7821_resize DSC_7822_resize DSC_7823_resize DSC_7824_resize DSC_7825_resize DSC_7826_resize DSC_7827_resize DSC_7828_resize DSC_7829_resize DSC_7830_resize DSC_7831_resize DSC_7832_resize DSC_7833_resize DSC_7834_resize DSC_7835_resize DSC_7836_resize DSC_7837_resize DSC_7838_resize DSC_7839_resize DSC_7840_resize DSC_7841_resize DSC_7842_resize DSC_7843_resize DSC_7844_resize DSC_7845_resize DSC_7846_resize DSC_7847_resize DSC_7848_resize DSC_7849_resize DSC_7850_resize DSC_7851_resize DSC_7852_resize DSC_7853_resize DSC_7854_resize DSC_7855_resize DSC_7856_resize DSC_7857_resize DSC_7858_resize DSC_7859_resize DSC_7860_resize DSC_7861_resize DSC_7862_resize DSC_7863_resize DSC_7864_resize DSC_7865_resize DSC_7868_resize DSC_7869_resize DSC_7870_resize DSC_7875_resize DSC_7878_resize DSC_7881_resize DSC_7885_resize DSC_7886_resize jquery lightboxesby VisualLightBox.com v6.1