ภาพกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2559
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์


ขอขอบคุณภาพจาก อ.วรรณะ เพ็ชรจักร ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา , อ.ธวัชชัย สุโสม โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ,
อ.ตระการ ปั้นคุ่ย โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฏร์สามัคคี) ,
นายอัครเดช แก้วบุญมา , นายสายันต์ นุชศรี
...กรรณิกา กาไหล่ทอง : ผู้รายงาน


_DSC1537_resize _DSC1538_resize _DSC1539_resize _DSC1540_resize _DSC1541_resize _DSC1542_resize _DSC1543_resize _DSC1544_resize _DSC1545_resize _DSC1546_resize _DSC1547_resize _DSC1548_resize _DSC1549_resize _DSC1550_resize _DSC1551_resize _DSC1552_resize _DSC1554_resize _DSC1555_resize _DSC1556_resize _DSC1557_resize _DSC1558_resize _DSC1559_resize _DSC1560_resize _DSC1561_resize _DSC1562_resize _DSC1563_resize _DSC1564_resize _DSC1565_resize _DSC1566_resize _DSC1567_resize _DSC1568_resize _DSC1569_resize _DSC1570_resize _DSC1571_resize _DSC1572_resize _DSC1573_resize _DSC1574_resize _DSC1575_resize _DSC1576_resize _DSC1577_resize _DSC1578_resize _DSC1579_resize _DSC1580_resize _DSC1581_resize _DSC1582_resize _DSC1583_resize _DSC1584_resize _DSC1585_resize _DSC1586_resize _DSC1587_resize _DSC1588_resize _DSC1589_resize _DSC1590_resize _DSC1591_resize _DSC1592_resize _DSC1593_resize _DSC1594_resize _DSC1595_resize _DSC1596_resize _DSC1597_resize _DSC1599_resize _DSC1600_resize _DSC1601_resize _DSC1602_resize _DSC1603_resize _DSC1604_resize _DSC1605_resize _DSC1606_resize _DSC1608_resize _DSC1610_resize _DSC1611_resize _DSC1612_resize _DSC1613_resize _DSC1614_resize _DSC1617_resize _DSC1618_resize _DSC1619_resize _DSC1620_resize _DSC1621_resize _DSC1622_resize _DSC1623_resize _DSC1624_resize _DSC1625_resize _DSC1626_resize _DSC1627_resize _DSC1628_resize _DSC1629_resize _DSC1630_resize _DSC1631_resize _DSC1633_resize _DSC1634_resize _DSC1635_resize _DSC1636_resize _DSC1637_resize _DSC1638_resize _DSC1639_resize _DSC1640_resize _DSC1641_resize _DSC1642_resize _DSC1643_resize _DSC1644_resize _DSC1645_resize _DSC1646_resize _DSC1647_resize _DSC1648_resize _DSC1649_resize _DSC1650_resize _DSC1651_resize _DSC1652_resize _DSC1653_resize _DSC1654_resize _DSC1655_resize _DSC1656_resize _DSC1657_resize _DSC1658_resize _DSC1659_resize _DSC1660_resize _DSC1661_resize _DSC1664_resize _DSC1665_resize _DSC1666_resize _DSC1667_resize _DSC1668_resize _DSC1669_resize _DSC1670_resize _DSC1672_resize _DSC1673_resize _DSC1674_resize _DSC1675_resize _DSC1676_resize _DSC1677_resize _DSC1678_resize _DSC1679_resize _DSC1680_resize _DSC1681_resize _DSC1682_resize _DSC1683_resize _DSC1684_resize _DSC1685_resize _DSC1686_resize _DSC1687_resize _DSC1688_resize _DSC1689_resize _DSC1690_resize _DSC1692_resize _DSC1693_resize _DSC1694_resize _DSC1695_resize _DSC1696_resize _DSC1697_resize _DSC1698_resize _DSC1699_resize _DSC1700_resize _DSC1701_resize _DSC1702_resize _DSC1703_resize _DSC1704_resize _DSC1705_resize _DSC1706_resize _DSC1707_resize _DSC1708_resize _DSC1709_resize _DSC1710_resize _DSC1711_resize _DSC1712_resize _DSC1713_resize _DSC1714_resize _DSC1715_resize _DSC1716_resize _DSC1717_resize _DSC1719_resize _DSC1720_resize _DSC1721_resize _DSC1722_resize _DSC1723_resize _DSC1724_resize _DSC1725_resize _DSC1726_resize _DSC1727_resize _DSC1728_resize _DSC1729_resize _DSC1730_resize _DSC1731_resize _DSC1732_resize _DSC1733_resize _DSC1734_resize _DSC1735_resize _DSC1736_resize _DSC1737_resize _DSC1738_resize _DSC1739_resize _DSC1740_resize _DSC1741_resize _DSC1742_resize _DSC1743_resize _DSC1744_resize _DSC1745_resize _DSC1746_resize _DSC1747_resize _DSC1748_resize _DSC1749_resize _DSC1750_resize _DSC1751_resize _DSC1752_resize _DSC1753_resize _DSC1754_resize _DSC1755_resize _DSC1756_resize _DSC1757_resize _DSC1758_resize _DSC1759_resize _DSC1760_resize _DSC1761_resize _DSC1762_resize _DSC1763_resize _DSC1764_resize _DSC1765_resize _DSC1766_resize _DSC1767_resize _DSC1768_resize _DSC1769_resize _DSC1770_resize _DSC1771_resize _DSC1772_resize _DSC1773_resize _DSC1774_resize _DSC1775_resize _DSC1776_resize _DSC1777_resize _DSC1778_resize _DSC1779_resize _DSC1780_resize _DSC1781_resize _DSC1782_resize _DSC1783_resize _DSC1784_resize _DSC1785_resize _DSC1786_resize _DSC1788_resize _DSC1790_resize _DSC1792_resize _DSC1793_resize jquery lightboxesby VisualLightBox.com v6.1