ภาพกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2559
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์


ขอขอบคุณภาพจาก อ.วรรณะ เพ็ชรจักร ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา , อ.ธวัชชัย สุโสม โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ,
อ.ตระการ ปั้นคุ่ย โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฏร์สามัคคี) ,
นายอัครเดช แก้วบุญมา , นายสายันต์ นุชศรี
...กรรณิกา กาไหล่ทอง : ผู้รายงาน

IMG_2270_resize IMG_2271_resize IMG_2272_resize IMG_2273_resize IMG_2274_resize IMG_2275_resize IMG_2276_resize IMG_2277_resize IMG_2278_resize IMG_2279_resize IMG_2280_resize IMG_2281_resize IMG_2282_resize IMG_2284_resize IMG_2285_resize IMG_2286_resize IMG_2287_resize IMG_2288_resize IMG_2289_resize IMG_2290_resize IMG_2291_resize IMG_2292_resize IMG_2293_resize IMG_2294_resize IMG_2295_resize IMG_2296_resize IMG_2297_resize IMG_2298_resize IMG_2299_resize IMG_2300_resize IMG_2301_resize IMG_2302_resize IMG_2303_resize IMG_2304_resize IMG_2305_resize IMG_2306_resize IMG_2307_resize IMG_2308_resize IMG_2309_resize IMG_2310_resize IMG_2311_resize IMG_2312_resize IMG_2313_resize IMG_2314_resize IMG_2315_resize IMG_2316_resize IMG_2317_resize IMG_2318_resize IMG_2319_resize IMG_2320_resize IMG_2321_resize IMG_2322_resize IMG_2323_resize IMG_2324_resize IMG_2325_resize IMG_2326_resize IMG_2327_resize IMG_2328_resize IMG_2329_resize IMG_2330_resize IMG_2331_resize IMG_2332_resize IMG_2333_resize IMG_2334_resize IMG_2335_resize IMG_2336_resize IMG_2337_resize IMG_2338_resize IMG_2339_resize IMG_2340_resize IMG_2342_resize IMG_2343_resize IMG_2344_resize IMG_2345_resize IMG_2347_resize IMG_2348_resize IMG_2349_resize IMG_2350_resize IMG_2351_resize IMG_2352_resize IMG_2353_resize IMG_2354_resize IMG_2355_resize IMG_2356_resize IMG_2357_resize IMG_2358_resize IMG_2359_resize IMG_2360_resize IMG_2361_resize IMG_2362_resize IMG_2363_resize IMG_2364_resize IMG_2365_resize IMG_2366_resize IMG_2367_resize IMG_2368_resize IMG_2369_resize IMG_2370_resize IMG_2371_resize IMG_2372_resize IMG_2373_resize IMG_2374_resize IMG_2375_resize IMG_2376_resize IMG_2377_resize IMG_2378_resize IMG_2379_resize IMG_2380_resize IMG_2381_resize IMG_2382_resize IMG_2384_resize IMG_2385_resize IMG_2386_resize IMG_2387_resize IMG_2388_resize IMG_2389_resize IMG_2390_resize IMG_2391_resize IMG_2392_resize IMG_2393_resize IMG_2394_resize IMG_2395_resize IMG_2396_resize IMG_2397_resize IMG_2398_resize IMG_2399_resize IMG_2400_resize IMG_2401_resize IMG_2402_resize IMG_2403_resize IMG_2404_resize IMG_2405_resize IMG_2406_resize IMG_2407_resize IMG_2409_resize IMG_2410_resize IMG_2411_resize IMG_2412_resize IMG_2413_resize IMG_2414_resize IMG_2415_resize IMG_2416_resize IMG_2417_resize IMG_2418_resize IMG_2420_resize IMG_2421_resize IMG_2422_resize IMG_2423_resize IMG_2424_resize IMG_2425_resize IMG_2426_resize IMG_2427_resize IMG_2428_resize IMG_2429_resize IMG_2430_resize IMG_2431_resize IMG_2432_resize IMG_2433_resize IMG_2434_resize IMG_2435_resize IMG_2436_resize IMG_2437_resize IMG_2438_resize IMG_2439_resize IMG_2440_resize IMG_2441_resize IMG_2442_resize IMG_2443_resize IMG_2444_resize IMG_2445_resize IMG_2446_resize IMG_2447_resize IMG_2448_resize IMG_2449_resize IMG_2450_resize IMG_2451_resize IMG_2452_resize IMG_2453_resize IMG_2454_resize IMG_2455_resize IMG_2456_resize IMG_2457_resize IMG_2458_resize IMG_2459_resize IMG_2460_resize IMG_2461_resize IMG_2462_resize IMG_2463_resize IMG_2464_resize IMG_2465_resize IMG_2466_resize IMG_2467_resize IMG_2468_resize IMG_2469_resize IMG_2470_resize IMG_2471_resize IMG_2472_resize IMG_2473_resize IMG_2474_resize IMG_2475_resize IMG_2476_resize IMG_2477_resize IMG_2478_resize IMG_2479_resize IMG_2480_resize IMG_2481_resize IMG_2482_resize IMG_2483_resize IMG_2484_resize IMG_2485_resize IMG_2487_resize IMG_2488_resize IMG_2489_resize IMG_2490_resize IMG_2491_resize IMG_2492_resize IMG_2493_resize IMG_2494_resize IMG_2495_resize IMG_2496_resize IMG_2497_resize IMG_2498_resize IMG_2499_resize IMG_2500_resize IMG_2501_resize IMG_2502_resize IMG_2503_resize IMG_2504_resize IMG_2505_resize IMG_2506_resize IMG_2507_resize IMG_2508_resize IMG_2509_resize IMG_2511_resize IMG_2513_resize IMG_2515_resize IMG_2517_resize IMG_2518_resize IMG_2521_resize IMG_2523_resize IMG_2524_resize IMG_2526_resize IMG_2528_resize IMG_2530_resize IMG_2531_resize IMG_2533_resize IMG_2534_resize IMG_2536_resize IMG_2539_resize IMG_2541_resize IMG_2542_resize IMG_2544_resize IMG_2551_resize IMG_2552_resize IMG_2553_resize IMG_2556_resize jquery lightboxesby VisualLightBox.com v6.1