ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางสุวรรณา ปิ่นทอง
20 กุมภาพันธ์ 2559
.....................................................

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเพลิงศพ นางสุวรรณา ปิ่นทอง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล  อย่างหาที่สุดมิได้
หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนางสุวรรณา ปิ่นทอง ได้ด้วยประการใด
ในสัมปรายภพ  คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้าย แห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ผู้เป็นทายาทของผู้วายชนม์  
ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว “ปิ่นทอง
คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยบุตร-ธิดา และหลาน ๆ ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านประธานในพิธี และ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ
แก่ผู้วายชนม์และครอบครัว มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้


(ขอขอบคุณภาพจาก อ.วรรณะ เพ็ชรจักร์ โรงเรียนชุมด่านวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

_DSC3228 _DSC3229 _DSC3230 _DSC3232 _DSC3234 _DSC3237 _DSC3245 _DSC3246 _DSC3247 _DSC3248 _DSC3249 _DSC3250 _DSC3251 _DSC3252 _DSC3253 _DSC3254 _DSC3255 _DSC3256 _DSC3257 _DSC3258 _DSC3260 _DSC3261 _DSC3262 _DSC3264 _DSC3265 _DSC3269 _DSC3271 _DSC3272 _DSC3273 _DSC3274 _DSC3278 _DSC3280 _DSC3282 _DSC3283 _DSC3285 _DSC3286 _DSC3287 _DSC3290 _DSC3293 _DSC3297 _DSC3298 _DSC3299 _DSC3300 _DSC3301 _DSC3303 _DSC3305 _DSC3306 _DSC3308 _DSC3309 _DSC3311 _DSC3312 _DSC3313 _DSC3314 _DSC3321 _DSC3324 _DSC3325 _DSC3326 _DSC3327 _DSC3328 _DSC3329 _DSC3330 _DSC3331 _DSC3332 _DSC3336 _DSC3337 _DSC3338 _DSC3339 _DSC3340 _DSC3341 _DSC3342 _DSC3343 _DSC3345 _DSC3348 _DSC3349 _DSC3353 _DSC3354 _DSC3360 _DSC3365 _DSC3367 _DSC3376 _DSC3377 _DSC3378 _DSC3379 _DSC3380 _DSC3381 _DSC3382 _DSC3383 _DSC3384 _DSC3385 _DSC3387 _DSC3388 _DSC3389 _DSC3390 _DSC3391 _DSC3392 _DSC3393 _DSC3394 _DSC3396 _DSC3398 _DSC3400 _DSC3401 _DSC3402 _DSC3403 _DSC3404 _DSC3405 _DSC3406 _DSC3408 _DSC3409 _DSC3410 _DSC3411 _DSC3414 _DSC3415 _DSC3416 _DSC3418 _DSC3419 _DSC3420 _DSC3423 _DSC3424 _DSC3425 _DSC3428 _DSC3434 _DSC3439 _DSC3440 _DSC3441 _DSC3442 _DSC3444 _DSC3445 _DSC3446 _DSC3447 _DSC3449 _DSC3451 _DSC3452 _DSC3454 _DSC3455 _DSC3456 _DSC3457 _DSC3460 _DSC3461 _DSC3462 _DSC3464 _DSC3465 _DSC3466 _DSC3467 _DSC3468 _DSC3469 _DSC3470 _DSC3471 _DSC3472 _DSC3473 _DSC3474 _DSC3475 _DSC3476 _DSC3477 _DSC3478 _DSC3479 _DSC3480 _DSC3481 _DSC3482 _DSC3483 _DSC3484 _DSC3486 _DSC3487 _DSC3488 _DSC3490 jquery lightboxesby VisualLightBox.com v6.1