เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายอมรศักดิิ์ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนในสังกัดเอกชน โรงเรียนในสังกัดอปท.โรงเรียนในสังกัด สกอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมทั้ง
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ต่อไป
การจัดกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดเวลา 2 วัน คือวันที่ 24กันยายน 2559 เป็นการแข่งขันในระดับประถมศึกษา
ในวันที่ 25 กันยายน 2559 เป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้สถานที่แข่งขัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 12425s001 (1) 2425s001 (10) 2425s001 (100) 2425s001 (101) 2425s001 (102) 2425s001 (103) 2425s001 (104) 2425s001 (105) 2425s001 (106) 2425s001 (107) 2425s001 (108) 2425s001 (109) 2425s001 (11) 2425s001 (110) 2425s001 (111) 2425s001 (112) 2425s001 (113) 2425s001 (114) 2425s001 (115) 2425s001 (116) 2425s001 (117) 2425s001 (118) 2425s001 (12) 2425s001 (120) 2425s001 (121) 2425s001 (122) 2425s001 (123) 2425s001 (125) 2425s001 (126) 2425s001 (13) 2425s001 (14) 2425s001 (15) 2425s001 (16) 2425s001 (17) 2425s001 (18) 2425s001 (19) 2425s001 (20) 2425s001 (21) 2425s001 (22) 2425s001 (23) 2425s001 (24) 2425s001 (25) 2425s001 (26) 2425s001 (27) 2425s001 (28) 2425s001 (29) 2425s001 (3) 2425s001 (30) 2425s001 (31) 2425s001 (32) 2425s001 (33) 2425s001 (34) 2425s001 (35) 2425s001 (36) 2425s001 (37) 2425s001 (38) 2425s001 (39) 2425s001 (4) 2425s001 (40) 2425s001 (41) 2425s001 (42) 2425s001 (43) 2425s001 (44) 2425s001 (45) 2425s001 (46) 2425s001 (47) 2425s001 (48) 2425s001 (49) 2425s001 (5) 2425s001 (50) 2425s001 (51) 2425s001 (52) 2425s001 (53) 2425s001 (54) 2425s001 (55) 2425s001 (56) 2425s001 (57) 2425s001 (58) 2425s001 (59) 2425s001 (6) 2425s001 (60) 2425s001 (61) 2425s001 (62) 2425s001 (63) 2425s001 (64) 2425s001 (65) 2425s001 (66) 2425s001 (67) 2425s001 (68) 2425s001 (69) 2425s001 (7) 2425s001 (70) 2425s001 (71) 2425s001 (72) 2425s001 (73) 2425s001 (74) 2425s001 (75) 2425s001 (76) 2425s001 (77) 2425s001 (78) 2425s001 (79) 2425s001 (8) 2425s001 (80) 2425s001 (81) 2425s001 (82) 2425s001 (83) 2425s001 (84) 2425s001 (85) 2425s001 (86) 2425s001 (87) 2425s001 (88) 2425s001 (89) 2425s001 (9) 2425s001 (90) 2425s001 (91) 2425s001 (92) 2425s001 (93) 2425s001 (94) 2425s001 (95) 2425s001 (96) 2425s001 (97) 2425s001 (98) 2425s001 (99) visual lightbox for MACby VisualLightBox.com v6.1