ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ..เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ
ซึ่งมีลูกเสือและเจ้าหน้าที่ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้เดินทางมาร่วมงานชุมนุม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน
และในวันที่ 18 กันยายน 2559
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในพิธีปิดค่ายชุมนุมลูกเสือ 4 ภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ
ขอขอบคุณคณะลูกเสือ คณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้ง 17 จังหวัด
ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ทำให้กิจกรรมงานชุมนุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบคุณคณะกรรมการทีมงานทุกท่าน.scout1 (1) scout1 (10) scout1 (100) scout1 (101) scout1 (102) scout1 (103) scout1 (104) scout1 (105) scout1 (106) scout1 (107) scout1 (108) scout1 (109) scout1 (11) scout1 (110) scout1 (111) scout1 (112) scout1 (113) scout1 (114) scout1 (115) scout1 (116) scout1 (117) scout1 (118) scout1 (119) scout1 (12) scout1 (120) scout1 (121) scout1 (122) scout1 (123) scout1 (124) scout1 (125) scout1 (126) scout1 (127) scout1 (128) scout1 (129) scout1 (13) scout1 (130) scout1 (131) scout1 (132) scout1 (133) scout1 (134) scout1 (135) scout1 (136) scout1 (137) scout1 (138) scout1 (139) scout1 (14) scout1 (140) scout1 (141) scout1 (142) scout1 (143) scout1 (144) scout1 (145) scout1 (146) scout1 (147) scout1 (148) scout1 (149) scout1 (15) scout1 (150) scout1 (151) scout1 (152) scout1 (153) scout1 (154) scout1 (155) scout1 (156) scout1 (157) scout1 (158) scout1 (159) scout1 (16) scout1 (160) scout1 (161) scout1 (162) scout1 (163) scout1 (164) scout1 (165) scout1 (166) scout1 (167) scout1 (168) scout1 (169) scout1 (170) scout1 (171) scout1 (172) scout1 (173) scout1 (174) scout1 (175) scout1 (176) scout1 (177) scout1 (178) scout1 (179) scout1 (18) scout1 (180) scout1 (181) scout1 (182) scout1 (183) scout1 (184) scout1 (185) scout1 (186) scout1 (187) scout1 (188) scout1 (189) scout1 (19) scout1 (190) scout1 (191) scout1 (192) scout1 (193) scout1 (194) scout1 (195) scout1 (196) scout1 (197) scout1 (198) scout1 (199) scout1 (2) scout1 (20) scout1 (200) scout1 (201) scout1 (202) scout1 (203) scout1 (204) scout1 (205) scout1 (206) scout1 (207) scout1 (208) scout1 (209) scout1 (21) scout1 (210) scout1 (211) scout1 (212) scout1 (213) scout1 (214) scout1 (215) scout1 (216) scout1 (217) scout1 (218) scout1 (219) scout1 (22) scout1 (220) scout1 (221) scout1 (222) scout1 (223) scout1 (224) scout1 (225) scout1 (226) scout1 (227) scout1 (228) scout1 (229) scout1 (23) scout1 (230) scout1 (231) scout1 (232) scout1 (233) scout1 (234) scout1 (235) scout1 (236) scout1 (237) scout1 (238) scout1 (239) scout1 (24) scout1 (240) scout1 (241) scout1 (242) scout1 (243) scout1 (244) scout1 (245) scout1 (246) scout1 (247) scout1 (248) scout1 (249) scout1 (25) scout1 (250) scout1 (251) scout1 (252) scout1 (253) scout1 (254) scout1 (255) scout1 (256) scout1 (257) scout1 (258) scout1 (259) scout1 (26) scout1 (260) scout1 (261) scout1 (27) scout1 (28) scout1 (29) scout1 (3) scout1 (30) scout1 (31) scout1 (32) scout1 (33) scout1 (34) scout1 (35) scout1 (36) scout1 (37) scout1 (38) scout1 (39) scout1 (4) scout1 (40) scout1 (41) scout1 (42) scout1 (43) scout1 (44) scout1 (45) scout1 (46) scout1 (47) scout1 (48) scout1 (49) scout1 (5) scout1 (50) scout1 (51) scout1 (52) scout1 (53) scout1 (54) scout1 (55) scout1 (56) scout1 (57) scout1 (58) scout1 (59) scout1 (6) scout1 (60) scout1 (61) scout1 (62) scout1 (63) scout1 (64) scout1 (65) scout1 (66) scout1 (67) scout1 (68) scout1 (69) scout1 (7) scout1 (70) scout1 (71) scout1 (72) scout1 (73) scout1 (74) scout1 (75) scout1 (76) scout1 (77) scout1 (78) scout1 (79) scout1 (8) scout1 (80) scout1 (81) scout1 (82) scout1 (83) scout1 (84) scout1 (85) scout1 (86) scout1 (87) scout1 (88) scout1 (89) scout1 (9) scout1 (90) scout1 (91) scout1 (92) scout1 (93) scout1 (94) scout1 (95) scout1 (96) scout1 (97) scout1 (98) scout1 (99) visual lightbox for MACby VisualLightBox.com v6.1