สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
24-25 , 26-27 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศฯ
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทผู้เข้าประชุม
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายนเรศ โปร่งแสง กล่าวความเป็นมาของการจัดการประชุมในครั้งนี้
โดยมีการจัดทำข้อมูล Data Management Center , ข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา (B-Obec)
, ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-Obec)
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ผู้เข้าประชุมได้แก่ ธุรการโรงเรียน จำนวน 70 คน และคุณครูที่ทำหน้าที่จัดทำข้อมูลฯ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการฯ และทีมงานประชาสัมพันธ์ ทุกท่าน


dmcone (0) dmcone (1) dmcone (10) dmcone (11) dmcone (12) dmcone (13) dmcone (14) dmcone (15) dmcone (16) dmcone (17) dmcone (18) dmcone (19) dmcone (2) dmcone (20) dmcone (21) dmcone (22) dmcone (23) dmcone (24) dmcone (25) dmcone (26) dmcone (27) dmcone (28) dmcone (29) dmcone (3) dmcone (30) dmcone (31) dmcone (32) dmcone (33) dmcone (34) dmcone (35) dmcone (36) dmcone (37) dmcone (38) dmcone (39) dmcone (4) dmcone (40) dmcone (41) dmcone (42) dmcone (43) dmcone (44) dmcone (45) dmcone (46) dmcone (47) dmcone (48) dmcone (49) dmcone (5) dmcone (50) dmcone (51) dmcone (52) dmcone (53) dmcone (54) dmcone (55) dmcone (56) dmcone (57) dmcone (58) dmcone (59) dmcone (6) dmcone (60) dmcone (61) dmcone (62) dmcone (63) dmcone (64) dmcone (65) dmcone (66) dmcone (67) dmcone (68) dmcone (69) dmcone (7) dmcone (70) dmcone (71) dmcone (72) dmcone (73) dmcone (8) dmcone (9) css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1