โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
โดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายนของทุกปี
และเฉลิมฉลองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ก่อตั้งครบ ๖๕ ปี ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๙
กำหนดการจัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
โกนผมนาค ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง และทำขวัญนาค ณ หอประชุมพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๑,
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคไปทำการอุปสมบท ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายอาหารเพลพระใหม่ โดยในระหว่างการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่
ได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้ และปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร
ตลอดจนบิณฑบาตในเวลาเช้าของวันที่ ๒ – ๗ เมษายน ๒๕๕๙

(ภาพจาก เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ www.anubanutt.ac.th)

0_dsc0406_resize 0_dsc0638_resize 1_dsc0389_resize 1_dsc0481_resize 4_dsc0185_resize 4_dsc0201_resize 4_dsc0458_resize 4_dsc0512_resize 5_dsc0321_resize 5_dsc0462_resize 5_dsc0602_resize 8_dsc0543_resize 9_dsc0172_resize a_dsc0258_resize a_dsc0694_resize b_dsc0205_resize b_dsc0237_resize b_dsc0497_resize b_dsc0658_resize c_dsc0182_resize c_dsc0225_resize f_dsc0284_resize f_dsc0304_resize f_dsc0412_resize f_dsc0454_resize g_dsc0173_resize g_dsc0339_resize g_dsc0366_resize g_dsc0502_resize (1) g_dsc0502_resize g_dsc0568_resize h_dsc0752_resize i_dsc0485_resize k_dsc0130_resize k_dsc0165_resize k_dsc0306_resize k_dsc0421_resize l_dsc0135_resize l_dsc0308_resize l_dsc0360_resize l_dsc0376_resize l_dsc0416_resize m_dsc0506_resize m_dsc0740_resize n_dsc0149_resize n_dsc0268_resize n_dsc0294_resize n_dsc0498_resize n_dsc0544_resize o_dsc0654_resize o_dsc0662_resize p_dsc0126_resize p_dsc0230_resize p_dsc0476_resize p_dsc0721_resize p_dsc0746_resize q_dsc0124_resize q_dsc0129_resize q_dsc0146_resize r_dsc0291_resize r_dsc0324_resize r_dsc0334_resize r_dsc0569_resize s_dsc0475_resize s_dsc0509_resize u_dsc0241_resize u_dsc0342_resize u_dsc0402_resize v_dsc0212_resize w_dsc0445_resize w_dsc0670_resize x_dsc0157_resize x_dsc0533_resize x_dsc0613_resize y_dsc0194_resize y_dsc0377_resize z_dsc0151_resize z_dsc0188_resize z_dsc0250_resize z_dsc0402_resize z_dsc0410_resize jquery lightboxesby VisualLightBox.com v6.1