เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอาเซียนศึกษา มหกรรมงานแสดงวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practices)
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (สนามกีฬาหมอนไม้) โดยมี นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน
ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผลงานการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการมาแสดงมากมาย
โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ประสานงานการจัดงานในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาท และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ทีนี้


best01 (101) best01 (19) best01 (12) best01 (24) best01 (26) best01 (1) best01 (10) best01 (100) best01 (11) best01 (13) best01 (14) best01 (15) best01 (16) best01 (17) best01 (18) best01 (2) best01 (20) best01 (21) best01 (22) best01 (23) best01 (25) best01 (27) best01 (28) best01 (29) best01 (3) best01 (30) best01 (31) best01 (32) best01 (33) best01 (34) best01 (35) best01 (36) best01 (37) best01 (38) best01 (39) best01 (4) best01 (40) best01 (41) best01 (42) best01 (43) best01 (44) best01 (45) best01 (46) best01 (47) best01 (48) best01 (49) best01 (5) best01 (50) best01 (51) best01 (52) best01 (53) best01 (54) best01 (55) best01 (56) best01 (57) best01 (58) best01 (59) best01 (6) best01 (60) best01 (61) best01 (62) best01 (63) best01 (64) best01 (65) best01 (66) best01 (67) best01 (68) best01 (69) best01 (7) best01 (70) best01 (71) best01 (72) best01 (73) best01 (74) best01 (75) best01 (76) best01 (77) best01 (78) best01 (79) best01 (8) best01 (80) best01 (81) best01 (82) best01 (83) best01 (84) best01 (85) best01 (86) best01 (87) best01 (88) best01 (89) best01 (9) best01 (90) best01 (91) best01 (92) best01 (93) best01 (94) best01 (95) best01 (96) best01 (97) best01 (98) best01 (99) visual lightbox for MACby VisualLightBox.com v6.1