เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น.
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานการประชุม
" เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ "
ณ ห้องประชุมพรหมวิหาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 , สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และ
สพม.39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อถึงเวลา 10.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เดินทางมาถึงที่ประชุม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษา ในอนาคตข้างหน้าการศึกษาไทย
ในการจัดประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ที่ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ พร้อมทั้งอาหาร อาหารว่่างและเครื่องดื่ม
พร้อมทั้งมอบให้บุคลากรโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำนวยความสะดวก ให้บริการต้อนรับผู้เข้าประชุมอย่างดียิ่ง...
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้..

: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาพ/ข่าว/รายงาน1909utt1anuban (1) 1909utt1anuban (10) 1909utt1anuban (100) 1909utt1anuban (101) 1909utt1anuban (102) 1909utt1anuban (103) 1909utt1anuban (104) 1909utt1anuban (105) 1909utt1anuban (106) 1909utt1anuban (107) 1909utt1anuban (108) 1909utt1anuban (109) 1909utt1anuban (11) 1909utt1anuban (110) 1909utt1anuban (111) 1909utt1anuban (112) 1909utt1anuban (113) 1909utt1anuban (114) 1909utt1anuban (115) 1909utt1anuban (116) 1909utt1anuban (117) 1909utt1anuban (118) 1909utt1anuban (119) 1909utt1anuban (12) 1909utt1anuban (120) 1909utt1anuban (121) 1909utt1anuban (122) 1909utt1anuban (123) 1909utt1anuban (124) 1909utt1anuban (125) 1909utt1anuban (126) 1909utt1anuban (127) 1909utt1anuban (128) 1909utt1anuban (129) 1909utt1anuban (13) 1909utt1anuban (130) 1909utt1anuban (131) 1909utt1anuban (132) 1909utt1anuban (133) 1909utt1anuban (134) 1909utt1anuban (135) 1909utt1anuban (136) 1909utt1anuban (137) 1909utt1anuban (138) 1909utt1anuban (139) 1909utt1anuban (14) 1909utt1anuban (140) 1909utt1anuban (141) 1909utt1anuban (142) 1909utt1anuban (143) 1909utt1anuban (144) 1909utt1anuban (145) 1909utt1anuban (146) 1909utt1anuban (147) 1909utt1anuban (148) 1909utt1anuban (149) 1909utt1anuban (15) 1909utt1anuban (150) 1909utt1anuban (151) 1909utt1anuban (152) 1909utt1anuban (153) 1909utt1anuban (154) 1909utt1anuban (155) 1909utt1anuban (156) 1909utt1anuban (157) 1909utt1anuban (158) 1909utt1anuban (159) 1909utt1anuban (16) 1909utt1anuban (160) 1909utt1anuban (161) 1909utt1anuban (162) 1909utt1anuban (163) 1909utt1anuban (164) 1909utt1anuban (165) 1909utt1anuban (166) 1909utt1anuban (167) 1909utt1anuban (168) 1909utt1anuban (169) 1909utt1anuban (17) 1909utt1anuban (170) 1909utt1anuban (18) 1909utt1anuban (19) 1909utt1anuban (2) 1909utt1anuban (20) 1909utt1anuban (21) 1909utt1anuban (22) 1909utt1anuban (23) 1909utt1anuban (24) 1909utt1anuban (25) 1909utt1anuban (26) 1909utt1anuban (27) 1909utt1anuban (28) 1909utt1anuban (29) 1909utt1anuban (3) 1909utt1anuban (30) 1909utt1anuban (31) 1909utt1anuban (32) 1909utt1anuban (33) 1909utt1anuban (34) 1909utt1anuban (35) 1909utt1anuban (36) 1909utt1anuban (37) 1909utt1anuban (38) 1909utt1anuban (39) 1909utt1anuban (4) 1909utt1anuban (40) 1909utt1anuban (41) 1909utt1anuban (42) 1909utt1anuban (43) 1909utt1anuban (44) 1909utt1anuban (45) 1909utt1anuban (46) 1909utt1anuban (47) 1909utt1anuban (48) 1909utt1anuban (49) 1909utt1anuban (5) 1909utt1anuban (50) 1909utt1anuban (51) 1909utt1anuban (52) 1909utt1anuban (53) 1909utt1anuban (54) 1909utt1anuban (55) 1909utt1anuban (56) 1909utt1anuban (57) 1909utt1anuban (58) 1909utt1anuban (59) 1909utt1anuban (6) 1909utt1anuban (60) 1909utt1anuban (61) 1909utt1anuban (62) 1909utt1anuban (63) 1909utt1anuban (64) 1909utt1anuban (65) 1909utt1anuban (66) 1909utt1anuban (67) 1909utt1anuban (68) 1909utt1anuban (69) 1909utt1anuban (7) 1909utt1anuban (70) 1909utt1anuban (71) 1909utt1anuban (72) 1909utt1anuban (73) 1909utt1anuban (74) 1909utt1anuban (75) 1909utt1anuban (76) 1909utt1anuban (77) 1909utt1anuban (78) 1909utt1anuban (79) 1909utt1anuban (8) 1909utt1anuban (80) 1909utt1anuban (81) 1909utt1anuban (82) 1909utt1anuban (83) 1909utt1anuban (84) 1909utt1anuban (85) 1909utt1anuban (86) 1909utt1anuban (87) 1909utt1anuban (88) 1909utt1anuban (89) 1909utt1anuban (9) 1909utt1anuban (90) 1909utt1anuban (91) 1909utt1anuban (92) 1909utt1anuban (93) 1909utt1anuban (94) 1909utt1anuban (95) 1909utt1anuban (96) 1909utt1anuban (97) 1909utt1anuban (98) 1909utt1anuban (99) visual lightbox for MACby VisualLightBox.com v6.1